Main content

Hier vindt u een alfabetisch overzicht van de organisatieonderdelen die e-facturen ontvangen. Met het bijbehorende OIN voor e-facturatie. Dit Organisatie-identificatienummer (OIN) wordt gebruikt voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid.

Deze lijst is op dit moment niet volledig. U kunt OIN's ook opzoeken in de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR). Of vraag uw opdrachtgever welke OIN u moet gebruiken op de e-factuur.

Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN) Valt onder ministerie of organisatie
Agentschap Telecom 00000004000000010000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000086000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Autoriteit Consument & Markt 00000004000000152000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 00000002003214321001 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Autoriteit Persoonsgegevens 00000004000000079000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Belastingdienst 00000002003214394002 Ministerie van Financiën
Bureau Raad voor de rechtspraak 00000004000000076000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) 00000004000000044000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 00000001803660406000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Centraal Planbureau 00000004000000018000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Centrale Raad van Beroep 00000004000000037000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
CIBG 00000002006756402002 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 00000004000000038000 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
College van Beroep voor het bedrijfsleven 00000004000000049000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
College voor de Rechten van de Mens 00000004000000082000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Detentiecentrum Rotterdam 00000004000000125000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Detentiecentrum Zeist 00000004000000126000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
DICTU 00000004000000149000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000129000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Dienst Justis 00000004000000008000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Publiek en Communicatie 00000004000000148000 Ministerie van Algemene Zaken
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 00000001800866472000 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000128000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Diergezondheidsfonds 00000004192585909000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000134000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000136000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000138000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Domeinen Roerende Zaken 00000004000000040000 Ministerie van Financiën
Eerste Kamer der Staten-Generaal 00000002814818316000  
FMHaaglanden 00000004000000075000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek 00000004000000121000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht 00000004000000120000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 00000004000000036000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Gerechtshof Amsterdam 00000004000000046000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 00000004000000147000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Gerechtshof Den Haag 00000004000000056000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Hoge Raad der Nederlanden 00000004000000009000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000085000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Huurcommissie 00000004000000061000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Immigratie en Naturalisatiedienst 00000004000000012000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 00000001851407742000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IVO rechtspraak 00000004000000047000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn 00000004000000090000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Justitieel Complex Schiphol 00000004000000124000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Justitieel Complex Zaanstad 00000004000000153000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Justitiële Informatiedienst 00000004000000002000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 00000004000000122000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 00000001821693992000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak 00000003273808340000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Logius 00000004003214345001 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie JenV – Bestuursdepartement 00000001003214436000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Algemene Zaken 00000001003227376000 Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 00000001003214345000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken 00000001003227406000 Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie 00000001008078452000 Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie - Paresto 00000004000000041000 Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 00000001003214369000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën 00000001003214394000 Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 00000001003214321000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 00000001858272854000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 00000001003214400000 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 00000001003227522000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 00000002003182447001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nationaal Archief 00000001822312888000 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Nationale Ombudsman 00000001815051748000  
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 00000004000000130000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 00000004000000011000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 00000004000000081000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nederlandse Emissie Autoriteit 00000004000000017000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 00000001001932779000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Openbaar Ministerie (OM) 00000004000000034000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000131000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
P-Direkt 00000004000000058000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Penitentiaire Inrichting Achterhoek 00000004000000087000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Almelo 00000004000000088000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Almere 00000004000000089000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Arnhem 00000004000000091000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Dordrecht 00000004000000093000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Grave 00000004000000094000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Haaglanden 00000004000000095000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard 00000004000000097000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel 00000004000000099000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden 00000004000000100000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Lelystad 00000004000000101000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Middelburg 00000004000000103000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein 00000004000000104000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Rotterdam 00000004000000107000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Sittard 00000004000000102000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Ter Apel 00000004000000108000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Tilburg 00000004000000109000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Utrecht 00000004000000110000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen 00000004000000111000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Vught 00000004000000112000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost 00000004000000115000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Zwaag 00000004000000113000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Penitentiaire Inrichting Zwolle 00000004000000114000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Planbureau voor de Leefomgeving 00000001822550556000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad voor de Kinderbescherming 00000002003214436001 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rechtbank Amsterdam 00000004000000025000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Den Haag 00000004000000055000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Gelderland 00000004000000150000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Limburg 00000004000000146000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Midden-Nederland 00000004000000033000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Noord-Holland 00000004000000142000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Noord-Nederland 00000004000000143000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Oost-Brabant 00000004000000032000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Overijssel 00000004000000151000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Rotterdam 00000004000000027000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rechtbank Zeeland - West Brabant 00000004000000145000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Regiebureau POP 00000004177402303000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijks Jeugdinrichting 00000004000000155000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 00000001822100824000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (apparaatskosten) 00000004000000006000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 00000004000000062000 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksschoonmaakorganisatie 00000001003227522001 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rijksvastgoedbedrijf 00000001856305765000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijkswaterstaat (RWS) 00000001821699180000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
RVO - Beheer Projecten 00000004000000166000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Bouw Utrecht Facturen 00000004114202890000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Business Development Coaches 00000004163662142000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - DGGF TA 00000004150616283000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Dienstverlening Internationale Organisatie 00000004119353466000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Evenementen BAS 00000004142906953000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - IAF Utrecht 00000004182286204000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - In beslag genomen goederen 00000004000000164000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Industrie Agro en Financiering 00000004000000165000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Internationalisering Sport 00000004156340195000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - KAI Internationaal 00000004180665826000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Kerngids 1 00000004133867942000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Modules Internationaal 00000004000000172000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Mondiale Samenwerking 00000004000000171000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Netherlands Space Office 00000004000000169000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Partners for International Business 00000004000000162000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Partners voor Water 00000004000000161000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - PPP's 00000004144104801000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - Regeling Stimulering Huisvesting Vergunning 00000004000000170000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO - SIB Collectieve Activiteiten 00000004140640068000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO – Drive 00000004122297153000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO – Energie 00000004000000163000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO – EPRM 00000004197469018000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO – SIB 00000004121276209000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO – Transitiefaciliteit 00000004000000173000 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Schadefonds Geweldsmisdrijven 00000001821702622000 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000135000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000132000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000133000 Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Sociaal en Cultureel Planbureau 00000004000000053000 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
SSC-ICT 00000004000000054000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Staatstoezicht op de Mijnen 00000004000000016000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Studiecentrum Rechtspleging 00000004000000073000 Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Tweede Kamer der Staten-Generaal 00000002813512979000  
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) 00000004000000059000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties