Main content

Per 1 oktober 2020 heeft het ministerie van BZK de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) overgenomen van de stichting Simplerinvoicing. Het ministerie heeft de uitvoering van de NPa gedelegeerd aan Logius en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die hiervoor nauw samenwerken in een virtuele organisatie.

Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

De NPa ziet erop toe dat de afspraken in het Peppol-stelsel over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de Peppol-infrastructuur worden nageleefd. Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur voor elektronische berichten. De infrastructuur wordt geleverd door serviceproviders die samenwerken in het Peppol-afsprakenstelsel.

De focus ligt nu vooral op elektronische facturen, maar in de NPa roadmap voor 2021 wordt ook gewerkt aan de toepassing van andere berichttypes zoals de e-order en het invoeren van message level en invoice response. Peppol heeft een eigen berichtenstandaard, de Peppol BIS. De NPa voert regie op de landspecifieke eisen die aan de Peppol BIS berichttypes toegevoegd kunnen worden om ze op die manier in Nederland toepasbaar te maken. Momenteel beheert de NPa nog de SI-UBL berichtenstandaard die zij heeft overgenomen van de stichting Simplerinvoicing. De NPa is van plan deze standaard zo snel mogelijk uit te faseren omdat de NPa conform het Peppol afsprakenstelsel alleen wil werken met de Peppol BIS standaard.  

Internationaal

De NPa wil internationaal binnen het netwerk van OpenPeppol een vooraanstaande rol innemen. Hier wordt aan gewerkt door actieve deelname in de diverse overleggen en werkgroepen. Natuurlijk heeft de NPa ook een ambitie die zij op langere termijn wil realiseren.

Zo wil de NPa uiterlijk in 2024 het Peppol-netwerk gereed hebben voor alle standaarden voor e-procurement berichten (e-factuur, e-order, e-fulfilment, e-timecards, e-quoting, e-catalogue). Daarbij richt de NPa zich ook op daadwerkelijke uitrol van deze berichten binnen het Peppol netwerk.

Bovendien kijkt de NPa naar de mogelijkheden om het Peppol netwerk verder te verbreden middels het onderzoeken van andere domeinen (extended use).