Main content

Welke organisaties zijn betrokken?

Bij e-procurement in Nederland en de Europese Unie (EU) zijn verschillende standaardisatieorganisaties betrokken. Logius is deelnemer aan meerdere nationale en Europese werkgroepen en platforms en beheert enkele standaarden die voor e-procurement van belang zijn.

CEN

Het CEN (Comité Européen de Normalisation) is de standaardiseringsorganisatie van de Europese Unie. Het CEN draagt bij aan de ontwikkeling van technische standaarden (EN-standaarden) in de EU, waaronder standaarden voor e-procurement. Logius neemt deel aan twee internationale CEN-werkgroepen:

  • Technical committee 434 (e-facturatie)
  • Technical committee 440 (e-procurement)

NEN

De NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze afspraken maken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doet de NEN in nationale en internationale normcommissies en -werkgroepen. Logius is deelnemer aan twee nationale werkgroepen voor e-factureren en e-procurement:

  • STPE
  • NLCIUS

STPE

Het STPE (Standaardisatieplatform e-factureren) heeft als doel om één heldere boodschap naar buiten te brengen over de toepassing van de Europese e-facturatienorm. Naast het beheer van de NLCIUS, ondersteunt en bevordert het platform de implementatie en het gebruik van de Europese norm voor e-factureren. Logius is onderdeel van dit platform.

NPa

De NPa (Nederlandse Peppol autoriteit) ziet erop toe dat de afspraken in het Peppol-stelsel over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de Peppol-infrastructuur worden nageleefd. Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur voor elektronische facturen. Deze infrastructuur wordt geleverd door serviceproviders die samenwerken in het Afsprakenstelsel Peppol. Peppol heeft een eigen berichtenstandaard, de Peppol BIS. Logius beheert in samenspraak met de NPa de volgende standaarden:

  • Nederlandse profiel (NLCIUS) van de Peppol BIS
  • SI-UBL-berichtenstandaard