Main content

eIDAS staat voor ‘Electronic Identification And Trust Services’. Het is een Europese verordening die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen mogelijk maakt. De verordening kent een verplichtend karakter voor organisaties die DigiD en eHerkenning aanbieden. eIDAS wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Logius, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), BZK en eHerkenning leveranciers. Logius is ketenpartner in deze samenwerking.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.