eIDAS: hoe werkt het?

eIDAS regelt de authenticatie (wie wenst gebruik te maken van de dienst) wanneer een persoon met een Europees inlogmiddel online een dienst wil afnemen. Op deze manier bent u er zeker van wie bij uw organisatie online diensten wil afnemen.

Wanneer u altijd werkt op basis van een BSN, kunt u dat aangeven. eIDAS laat dan uitsluitend gebruikers door die over een BSN beschikken. Is een BSN gewenst maar niet strikt noodzakelijk, dan ontvangt u de Europees afgesproken identificatiegegevens om uw online dienst te leveren.

Wilt u diensten leveren aan bedrijven? eIDAS regelt dat in het bedrijvendomein eveneens een bevoegdheidsverklaring wordt meegegeven. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie online diensten bij u af te nemen.

Aansluiten op de eIDAS-infrastructuur

Overheden sluiten via erkende ICT-bedrijven aan op eIDAS en burgers gebruiken een Europees erkend nationaal inlogmiddel.

Lees meer over eIDAS in de handreiking of de pagina op Digitaleoverheid.nl.