Main content

eIDAS regelt de authenticatie (ben jij wie je zegt dat je bent?) wanneer een persoon met een Europees erkend inlogmiddel online een dienst wil afnemen. Op deze manier bent u er zeker van wie bij uw organisatie online diensten wil afnemen.

Wanneer u altijd werkt op basis van een BSN, dan kunt u dat aangeven. eIDAS laat dan uitsluitend gebruikers door die over een BSN beschikken. Is een BSN gewenst maar niet strikt noodzakelijk, dan ontvangt u de Europees afgesproken identificatiegegevens om uw online dienst te leveren.

Aansluiten op de eIDAS-infrastructuur

Overheden sluiten via erkende ICT-bedrijven aan op eIDAS. Onder de tab 'Documentatie' vindt u meer informatie. Onder 'Documentatie' vindt u ook informatie over de toepassing van eIDAS-stijlelementen, zoals de EU-vlag als visual marker bij de inlogknop voor Europees inloggen.

Informatie voor burgers over Europees inloggen

Meer informatie voor burgers over inloggen vanuit een EER-lidstaat bij een Nederlandse overheidsorganisatie, zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank, vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.