Main content

Logius levert betrouwbare diensten, waarvan de beschikbaarheid bijna altijd tegen de 100% aan ligt. Hierachter gaat een wereld schuil die velen buiten de organisatie nauwelijks kennen. Een wereld vol computers, kabels, netwerken en codes.

Een digitale samenleving

Als samenleving worden we steeds afhankelijker van digitale diensten. We vertrouwen op dienstverlening die ervoor zorgt dat onze maatschappij blijft werken en innoveert. Of het nu gaat om het regelen van zorgverzekering of pensioen, het doen van een belastingaangifte of het aanvragen van een vergunning bij de gemeente; DigiD moet blijven werken om deze diensten mogelijk te maken. Maar denk ook aan de jaarlijkse belastingaangifte, waarin de Belastingdienst alvast de meeste persoonlijke gegevens klaarzet. Of de DigiD app, MijnGegevens app en de Berichtenbox app, die ervoor zorgen dat burgers en bedrijven altijd en overal digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele diensten die gebruik maken van het IT-fundament van Logius.

Bouwen op een fundament

We werken bij Logius doorlopend aan het in de lucht houden van onze dienstverlening om burgers, bedrijven en overheden zaken met elkaar te laten doen. Het IT-fundament, waaronder de infrastructuur en het ontwikkel- en beheerplatform spelen daarin een centrale rol.

Het IT-fundament van Logius bestaat uit verschillende lagen: uit datacenters, een infrastructuur en een ontwikkel- en beheerplatform. Alle diensten van Logius draaien hierop.

Datacenters

Logius gebruikt Nederlandse datacenters. Dit zijn speciale gebouwen, vol computers, servers en kabels. Op die computers wordt alle informatie opgeslagen en beheerd. Ze moeten dus altijd beschikbaar zijn. Deze servers worden voortdurend gemonitord en waar nodig wordt capaciteit geautomatiseerd bij- of afgeschaald. We gebruiken Nederlandse datacenters omdat we zo onze kennis en informatie binnen ons eigen land houden. Dat is veiliger en werkt sneller.

Infrastructuur

De servers (computers) in de datacenters zijn onderdeel van een speciaal netwerk. Dit is onze infrastructuur.

We verbeteren voortdurend de prestaties en de beveiliging van onze infrastructuur. We lossen fouten op en voeren updates uit aan de software. Oude codes blijven vaak staan, totdat we zeker weten dat we ze niet meer nodig hebben. Vervolgens ruimen we regelmatig de oude codes op; een precair werkje omdat alles met elkaar verweven is.

Omdat Logius in het hart van de digitale overheid werkt, staan we in verbinding met minstens duizend organisaties. Of het nou gaat om publieke dienstverleners of private leveranciers, onze systemen zijn vaak letterlijk aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat er veel onderlinge afhankelijkheden zijn. Het managen van die afhankelijkheden hoort bij ons werk, zodat er geen ‘mismatches’ ontstaan.

Ontwikkel- en beheerplatform

Een belangrijk onderdeel dat gebruik maakt van de infrastructuur is het Logius ontwikkel- en beheerplatform. Die bestaat uit verschillende digitale werkomgevingen. Ontwikkelaars en architecten van Logius en van andere organisaties kunnen via deze ruimtes makkelijk samenwerken aan het maken van nieuwe producten en diensten en het onderhouden van de bestaande. Datgene wat mensen die zakendoen met de overheid zien op hun computer, tablet of telefoon, draait vanuit dit platform.

Een toekomstbestendig fundament

Logius werkt regelmatig aan het vernieuwen van haar fundament, met daarbinnen de infrastructuur. Elke paar jaar vragen we opnieuw aan marktpartijen, binnen de aanbestedingsregels, om onderdelen van het fundament op zich te nemen.

In de komende jaren gaat gewerkt worden met herbruikbare componenten en schaalbare cloudoplossingen. Hierdoor wordt onze organisatie wendbaarder. Logius kan dan sneller en makkelijker werk afstemmen op de wens vanuit beleid en afnemers van de dienstverlening, zoals de Belastingdienst of gemeenten.

Opbouw en migratie

De opbouw en de migratie van diensten naar de nieuwe infrastructuur vindt stapsgewijs plaats. We doen dit in overleg met afnemers. Tijdens de opbouw van de nieuwe infrastructuur blijft de huidige infrastructuur draaien. Zo kunnen we de continuïteit van onze diensten garanderen.

In april 2022 is een migratiepauze genomen omdat de nieuwe infrastructuur nog niet aan alle eisen voldeed voor een veilige en soepele migratie van onze diensten. De leverancier van Logius werkt aan het oplossen van deze eisen zodat straks de migraties kunnen worden voortgezet. Die migraties vinden op de achtergrond plaats. Iedereen kan ondertussen altijd en overal zaken met de overheid blijven regelen, omdat alle producten en diensten van Logius continu beschikbaar en veilig zijn.