Main content

Op deze pagina leest u hoe u als particulier of ondernemer uw intermediair kunt machtigen voor de Belastingdienst of UWV. En hoe kunt u dit weer intrekken.

Bent u intermediair? Kijk dan hieronder hoe u gemachtigd kunt worden voor de Belastingdienst of het UWV. Bekijk ook de uitgebreide informatie op de pagina Machtigingen Belastingdienst voor intermediairs.

U bent particulier of ondernemer

Uw intermediair machtigen voor de Belastingdienst

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een intermediair? Dan kunt u deze intermediair machtigen voor het ontvangen van digitale gegevens vanuit de Belastingdienst die u ook op papier ontvangt. U kunt uw intermediair ook machtigen voor het zien van uw gegevens in de vooraf ingevulde belastingaangifte. Een intermediair is bijvoorbeeld uw boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of accountant.

Machtiging per jaar of doorlopend

U kunt een machtiging afgeven voor één aangiftejaar of toeslagjaar. Soms kunt u ook een doorlopende machtiging afgegeven. Die is geldig totdat u of uw intermediair het weer opzegt.

U kunt uw intermediair per aangiftejaar of toeslagjaar machtigen voor:

 • Serviceberichten Aanslag over de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw 
 • Serviceberichten toeslagen
 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte

U kunt uw intermediair doorlopend machtigen voor:

 • inkomstenbelasting
 • btw
 • vennootschapsbelasting
 • toeslagen

Bekijk op de website van de Belastingdienst meer informatie over de Doorlopende machtiging per belastingmiddel.

U kunt uw intermediair eenmalig voor onbepaalde tijd machtigen voor:

 • Factuurspecificatie Motorrijtuigenbelasting grootwagenparkhouder

Registratie van de machtiging

Om een machtiging te registreren moeten u en uw intermediair een aantal handelingen verrichten:

 • Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag voor de registratie van een machtiging.
 • U ontvangt van dit machtigingsverzoek een brief van de Belastingdienst. Deze aanvraag moet u vervolgens goedkeuren. Hoe u dat doet staat in die brief.
 • U beslist voor elke soort belasting en per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging. Bij een doorlopende machtiging geeft u eenmalig toestemming voor de registratie van uw machtiging voor de komende jaren. Totdat u de machtiging weer intrekt.

Bewaar de brieven goed

Bewaar de machtigingsbrieven die u van de Belastingdienst ontvangt goed. U heeft dan altijd de intrekkingscode. Deze heeft u nodig wanneer u de registratie van de machtiging weer wilt intrekken.

Herkent u de intermediair niet?

Als u in de brief de naam van de intermediair niet herkent, neem dan contact op met uw eigen intermediair. Kloppen de gegevens in de registratiebrief niet? Stuur de brief dan naar Logius. Hoe u dat doet staat in die brief. Daarmee wordt de registratie van de machtiging afgewezen.

Machtiging voor de Belastingdienst intrekken als klant

U kunt op elk moment uw (doorlopende) machtiging voor de Belastingdienst intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair, of geen gebruik meer maakt van de dienstverlening van de intermediair.

U gebruikt hiervoor de brief die u heeft ontvangen van de Belastingdienst ‘Registratie machtiging intermediair’ of de ‘Registratie doorlopende machtiging intermediair '. Bent u deze brief kwijt, of kunt u deze om andere reden niet gebruiken? Gebruik dan het formulier van Logius.

Als u van intermediair verandert

Als u overstapt naar een andere intermediair, dan wilt u misschien dat de nieuwe intermediair de digitale berichten krijgt, en uw oude intermediair niet meer.  Er zijn 2 situaties mogelijk:

Uw vorige intermediair behandelt oude aangiftejaren, uw nieuwe intermediair doet nieuwe jaren

U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtiging voor Serviceberichten Aanslag van uw nieuwe intermediair. Uw vorige intermediair kan alleen oude jaren zien. Had uw oude intermediair een doorlopende machtiging dan moet u die wel intrekken.

Uw nieuwe intermediair behandelt ook oude aangiftejaren

U trekt de registratie van de (doorlopende)machtiging van uw vorige intermediair in. Daarna vraagt uw nieuwe intermediair een (doorlopende)machtiging aan. U krijgt een brief over deze aanvraag.

UWV

Uw intermediair machtigen voor UWV

Bent u werkgever? Dan kunt u een intermediair (bijvoorbeeld een administratiekantoor) machtigen. Hiermee heeft dat kantoor via haar software toegang tot de verzuimmeldingen van uw bedrijf. Zo kunnen zij de ondersteunende werkzaamheden van u overnemen. U blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees meer hierover bij UWV.

Machtiging voor UWV intrekken als werkgever

De machtiging intrekken doet u via het werkgeversportaal van UWV.

U bent intermediair

Uw klanten kunnen u machtigen voor het digitaal ophalen van hun berichten en gegevens bij de Belastingdienst en UWV.

Belastingdienst

Gemachtigd worden voor de Belastingdienst als intermediair

Als uw klant u gemachtigd heeft voor het doen van bijvoorbeeld de belastingaangifte dan kunt u digitaal de gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst op papier naar uw klant stuurt. U moet de machtiging zelf aanvragen via uw software. Uw klant moet vervolgens akkoord gaan met uw aanvraag.

Lees meer op de pagina Machtigingen Belastingdienst voor intermediairs.

Machtiging voor Belastingdienst intrekken als intermediair

U kunt op elk moment een registratie van een machtiging intrekken met uw software. Ook uw klanten kunnen de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als zij overstappen naar een andere intermediair.

Lees meer op de pagina Machtigingen Belastingdienst voor intermediairs.

UWV

Gemachtigd worden voor het UWV als intermediair

Wilt u de berichten die UWV naar uw klant stuurt, ook ontvangen? De werkgever kan u dan via het Werkgeversportaal machtigen,  zodat u ook de brieven van UWV over ziekte en zwangerschap van de medewerkers in uw softwaresysteem ontvangt.

Machtiging voor UWV intrekken als intermediair

De werkgever kan de machtiging intrekken via het Werkgeversportaal.