Main content

Wilt u uw intermediair machtigen? Dan moet deze machtiging geregistreerd worden in het machtigingenregister bij Logius. Logius maakt vervolgens de juiste koppelingen.

U wilt uw intermediair machtigen

Als klant kunt u uw intermediair machtigen om digitaal berichten van de Belastingdienst en UWV te ontvangen, die gericht zijn aan u. Een intermediair is bijvoorbeeld uw boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of accountant.

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een intermediair? Dan kunt u uw intermediair machtigen voor het ontvangen van digitale gegevens vanuit de Belastingdienst die u ook op papier ontvangt. Uw intermediair moet de aanvraag doen. U ontvangt van dit machtigingsverzoek een brief. Deze aanvraag moet u vervolgens goedkeuren. Hoe u dat doet staat in die brief.

U kunt uw intermediair machtigen voor:

  • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  • Serviceberichten Aanslag
  • Serviceberichten Toeslagen
  • Factuurspecificatie Motorrijtuigenbelasting grootwagenparkhouder
  • Uitstelregeling voor belastingconsulenten

Een intermediair heeft voor ieder aangiftejaar, per soort belasting uw toestemming nodig.

Automatisch uitbreiden naar het volgend belastingjaar

Heeft u als klant uw intermediair al gemachtigd voor Serviceberichten Aanslag? Dan hoeft u niet opnieuw toestemming te geven. De Belastingdienst neemt het initiatief om bestaande machtigingen van het huidige aangiftejaar uit te breiden naar het volgende aangiftejaar. Dit wordt automatisch uitbreiden genoemd.

U krijgt van de Belastingdienst een registratiebrief, voor ieder aangiftejaar van een belastingsoort. Daarin wordt u gevraagd of u uw intermediair toestemming wil geven voor automatisch uitbreiden. De machtiging voor uw intermediair wordt actief nadat u toestemming heeft verleend.

Machtiging intrekken als klant

U kunt op elk moment uw machtiging voor de Belastingdienst intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair, of geen gebruik meer maakt van de dienstverlening van de intermediair.

Hiervoor gebruikt u het formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie dat u heeft ontvangen tegelijk met de registratiebrief. Daarin staan alle gegevens die u nodig heeft. Heeft u dit formulier niet meer, dan kunt u een nieuw formulier downloaden  en de instructies in het formulier volgen. U moet bijvoorbeeld bewijsstukken meesturen.

Lees meer

Bekijk de uitgebreide informatie over machtigen van uw intermediair.

Bent u een werkgever? Dan kunt u de uitvoering van uw administratie overdragen aan bijvoorbeeld een administratiekantoor. U machtigt dan het administratiekantoor voor de uitvoering van ondersteunende diensten. U als werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering.

Nadat u het administratiekantoor gemachtigd heeft, heeft het administratiekantoor toegang tot de verzuimmeldingen van uw bedrijf. Zo kunnen zij de ondersteunende werkzaamheden van u overnemen en goed en zorgvuldig uitvoeren.

Wilt u uw intermediair toegang geven tot het werkgeversportaal van UWV? Dan doet u dat met ketenmachtiging in eHerkenning.

Machtiging intrekken als klant

De machtiging intrekken doet u ook via het werkgeversportaal van UWV.

 

U bent intermediair en u wilt gemachtigd worden

Uw klanten kunnen u machtigen voor het digitaal ophalen van hun berichten en gegevens bij de Belastingdienst en UWV.

Als uw klant u gemachtigd heeft voor het doen van bijvoorbeeld de belastingaangifte dan kunt u digitaal de gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst op papier naar uw klant stuurt. U moet de machtiging aanvragen via uw software. Uw klant moet vervolgens akkoord gaan met uw aanvraag.

Machtiging intrekken als intermediair

U kunt op elk moment een registratie van uw machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als hij overstapt naar een andere intermediair.

Lees meer

Bekijk de uitgebreide informatie over gemachtigd worden als intermediair.

Wilt u als intermediair gemachtigd worden om zaken namens een werkgever te regelen op het werkgeversportaal? De werkgever kan u dan machtigen voor het werkgeversportaal.

Veelgestelde vragen van intermediairs

Zodra uw softwareleverancier dit ondersteunt, kunt u via uw aangiftesoftware de machtigingsregistratie aanvragen voor het ontvangen van Serviceberichten Aanslag.

Serviceberichten Aanslag zijn digitale berichten die de gegevens bevatten van de aanslag die de Belastingdienst op papier naar de belastingplichtige ondernemer verstuurt.

Logius beheert het machtigingenregister met geregistreerde en actieve machtigingen. In het register houdt Logius bij welke serviceberichten verstuurd mogen worden en aan wie. Intermediairs kunnen bij Logius terecht voor vragen over het machtigingenregister.

U moet uw machtigingen voor iedere klant en ieder aangiftejaar, per soort belasting laten registreren. Maar dit geldt niet altijd. Want voor de registratie van bepaalde machtigingen neemt de Belastingdienst het initiatief. Zij vragen voor bepaalde aangiftejaren de registratie aan van uw machtiging. Voor die jaren hoeft u dus niet zelf een registratie aan te vragen. Dit heet automatisch uitbreiden. Zoals gebruikelijk, moet uw klant toestemming geven voor de registratie van uw machtiging. Hij ontvangt hierover een brief.

Machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag over het huidige aangiftejaar die aan de voorwaarden voldoen, breidt de Belastingdienst automatisch uit naar het volgende aangiftejaar. Zoals gebruikelijk, moet uw klant toestemming geven voor de registratie van uw machtiging voor het betreffende aangiftejaar.

Uw klant krijgt per soort belasting één registratiebrief. Heeft u bijvoorbeeld machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, dan krijgt uw klant twee registratiebrieven.

Dat hangt ervan af wat uw klant wil. Er zijn 2 situaties:

  • Uw klant gaat akkoord met de registratie van de machtiging zodat u Serviceberichten Aanslag kunt ontvangen. In dit geval hoeft uw klant niets te doen. De machtigingsregistratie wordt automatisch actief vanaf de startdatum die in de registratiebrief staat.
  • Uw klant gaat niet akkoord met de registratie van de machtiging: u krijgt dan geen Serviceberichten Aanslag. In dit geval moet uw klant het formulier Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken opsturen dat hij ontvangt met de registratiebrief.

 

Niets. Uw klant krijgt een brief over de nieuwe machtigingsregistratie. Als uw klant akkoord gaat met de registratie, kunt u de Serviceberichten Aanslag met uw software ophalen.

Machtigingsregistraties voor Serviceberichten, Aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw breidt de Belastingdienst automatisch uit naar het volgende aangiftejaar. Deze registraties moeten dan wel aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  • De machtigingsregistratie is voor 1 augustus van dit jaar actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • U heeft geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar.

Machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte breiden wij niet automatisch uit. Lees meer bij de Belastingdienst.

De vertegenwoordigde (toeslaggerechtigde) ontvangt via een brief een activatiecode voor de machtigingsregistratie. Vanaf toeslagjaar 2016 moet de machtigingsregistratie door de intermediair worden geactiveerd met een activatiecode die hij heeft ontvangen van de vertegenwoordigde.