MijnOverheid aanvragen

Wie mogen aansluiten op MijnOverheid?

Organisaties die een publieke taak vervullen en burgerservicenummers mogen gebruiken, hebben de mogelijkheid om aan te sluiten op MijnOverheid Berichtenbox, Lopende Zaken en WOZ-inzage. ICT-leveranciers kunnen aansluiten op MijnOverheid Berichtenbox als intermediair, waarbij berichten worden verstuurd namens één of meerdere overheidsorganisaties.

Doorlooptijd en condities

 • De minimale doorlooptijd van het aansluitproces op Berichtenbox is één maand.
 • De minimale doorlooptijd voor Lopende zaken en WOZ-inzage bedraagt twee maanden.
 • Voordat u aan kunt sluiten op MijnOverheid, moet u akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden.
 • Als u nog niet aangesloten bent op DigiD, moet u dat ook regelen. Doorlooptijd daarvan is minimaal één maand.

Kosten

Tarief 2018: 45,4 cent per verwerkt bericht, exclusief btw (netto-tarief).

Het tarief voor 2019 wordt voor 31 december 2018 vastgesteld.

> Lees meer over de tarieven

Regel uw aansluiting op MijnOverheid

Uw organisatie kan aansluiten op de volgende onderdelen van MijnOverheid:

 • Berichtenbox en/of Lopende Zaken: u regelt de aansluiting zelf via onderstaand stappenplan of schakelt hiervoor een ICT-leverancier in met kennis over de gewenste berichtinhoud, koppelvlakstandaarden, uw systemen en processen.
 • Inzage persoonsgegevens: dit aansluittraject is doorgaans een maatwerktraject dat in onderling overleg tot stand komt. De projectkosten hiervoor zijn voor rekening van de aansluitende partij.
 • Inzage WOZ-gegevens: gemeenten kunnen volgens een regulier proces aansluiten op de WOZ-inzage, met behulp van hun eventuele ICT-Leverancier.

Tijdens de voorbereiding stelt uw organisatie onder meer een business case, invoeringsplan en communicatieplan op die zijn gebaseerd op de impactanalyse. Tevens worden de voorbereidende activiteiten voor de technische inrichting uitgevoerd, zoals de selectie van een ICT-leverancier en de aansluiting op Digikoppeling.

Voor aansluiting op de Berichtenbox kunt u kiezen voor een eigen technische aansluiting of voor aansluiten via een intermediair.

Stuur de Intentieverklaring naar Logius. Voor WOZ moet bij de Waarderingskamer een instemmingsverklaring ingeleverd worden.

 • Stuur het aanvraagformulier en de verwerkersovereenkomst ondertekend naar Logius. 
 • Overheidsorganisaties die nog niet in het bezit zijn van een OIN moeten zich aanmelden bij Digikoppeling.
 • Ga na of uw organisatie een PKIoverheid-certificaat heeft dat u kunt gebruiken; zo niet, vraag er een aan.
 • U ontvangt na uw aanvraag de toegangsgegevens voor de preproductieomgeving.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Zorg ervoor dat berichtenstromen uit uw organisatie aangesloten kunnen worden op MijnOverheid.
 • Voer een acceptatietest voor de interne berichtstroom.
 • Alleen voor Berichtenbox: maak de koppeling met Berichtenbox Leveranciersportaal.
 • Maak de aansluiting met de betreffende koppelvlakken van MijnOverheid; creëer de CPA en stuur deze naar Logius.
 • Controleer de aansluiting met de koppelvlakken.
 • Vraag bij Logius test-DigiD-accounts aan als uw organisatie die nog niet heeft.
 • Maak uw systeem klaar voor een ketentest. Gebruik hiervoor de checklist testen Berichtenbox, Lopende zaken en WOZ-inzage.
 • Voer de ketentest uit.
 • Stuur het testrapport naar Logius.
 • Bij een positieve beoordeling kan de aansluiting op de productieomgeving gerealiseerd worden.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Sluit aan op de koppelvlakken van MijnOverheid.
 • Doe een limited productierun (LPR).
 • Meld succesvolle aflevering bij Logius. Logius geeft daarna de productieomgeving vrij.
 • Werk uw beheerdocumentatie bij.
 • Instrueer uw helpdesk.
 • Overleg met Logius wanneer u een communicatiecampagne wilt organiseren.

Start uw aanvraag

Wilt u beginnen met uw aanvraag? Gebruik dan onderstaande aanvraagbutton en start meteen.

Wijziging doorgeven

Bent u een leverancier en al aangesloten op Digipoort voor MijnOverheid en de Berichtenbox? Dan kunt u via onderstaand formulier wijzigingen doorgeven.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.