MijnOverheid: hoe werkt het?

Met MijnOverheid bieden overheidsorganisaties gebruikers op één digitale plek hun persoonlijke berichten, zaakstatusinformatie en gegevens. Gebruikers hebben toegang tot MijnOverheid met hun DigiD. Uw organisatie kan aansluiten op de volgende onderdelen; Berichtenbox, Persoonlijke Gegevens en Lopende zaken.

MijnOverheid kan in samenhang ingezet worden met de ontwikkeling en uitbreiding van uw 'mijn-domein'. Voorwaarde voor aansluiting is dat uw organisatie gebruik mag maken van het burgerservicenummer (BSN).

MijnOverheid voor gebruikers

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd. Een account op MijnOverheid kan geactiveerd worden door in te loggen met DigiD. Met het account beschikt de gebruiker over:

In de Berichtenbox staat alle digitale post van de aangesloten organisaties aan de gebruiker. De digitale post wordt versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd. Ook vertrouwelijke gegevens en berichten met rechtsgevolgen zoals beschikkingen kunnen veilig worden verstuurd.

Over nieuwe berichten in de Berichtenbox kan de gebruiker worden geïnformeerd via een notificatiebericht per e-mail.

De Berichtenbox biedt gebruikers gemak en overzicht over alle berichten die ze van overheidsorganisaties ontvangen. Ook hoeven gebruikers contactgegevens (e-mailadres) maar op één plek op te geven en bij te houden.

Als uw organisatie aansluit op de Berichtenbox hoeft u geen eigen berichten- of e-mailvoorziening te ontwikkelen en te beheren.

Voorbeelden van berichten:

 • Uitnodiging tot het doen van belastingaangifte.
 • Notificatie bewoners over het opbreken van hun straat.
 • Melding aan uitkeringsgerechtigden dat de uitkering is overgemaakt.
 • Herinnering aan voertuigbezitters over de periodieke APK.
 • Bekeuringen.
 • Afschrift van een aanvraag voor een vergunning.

Berichtenbox versus e-mail

De berichtenbox

 • werkt op basis van het onveranderlijke BSN, terwijl e-mailadressen wisselen.
 • heeft gegarandeerde en aantoonbare aflevering van berichten; e-mail niet.
 • garandeert veilige communicatie; e-mail niet.
 • kan als formeel alternatief voor papieren post worden gebruikt, zelfs voor berichten met rechtsgevolgen. (Een uitzondering vormt berichtgeving waarbij de wetgeving specifieke eisen stelt, bijvoorbeeld persoonlijke overhandiging.)

In Persoonlijke Gegevens kunnen gebruikers inzien hoe zij geregistreerd staan bij uw organisatie en de andere aangesloten organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gegevens:

 • Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • De duur van het recht op een uitkering
 • Gegevens over de WOZ-waarde van uw woning bij de gemeente
 • De registratie welke voertuigen iemand op zijn naam heeft staan bij de RDW.

Als iemand iets wil wijzigen, dan toont MijnOverheid waar hij terecht kan om gegevens aan te kunnen laten passen.

Met Lopende Zaken houden aangesloten organisaties gebruikers op de hoogte van de status van afhandeling van zaken. Zo kan de gebruiker elke stap van het proces volgen en zullen er minder vragen naar de voortgang zijn.

In Lopende Zaken ziet de gebruiker een overzicht van al zijn zaken. Wanneer de status van een zaak in uw systeem verandert, wordt dat na melding aan Mijnoverheid automatisch doorgevoerd in het overzicht. Vanuit het overzicht kan de burger via een weblink naar het integrale dossier op uw website. Het overzicht blijft ook na het sluiten van een dossier voor de gebruikers beschikbaar. Over wijzigingen in de status van een zaak krijgt men een notificatiebericht per e-mail.

Om te kunnen aansluiten op Lopende Zaken moet in uw organisatie het zogenoemde zaakgericht werken zijn ingevoerd. Als u zaakinformatie op uw eigen website kunt tonen, vraagt het aansluiten op Lopende Zaken meestal maar weinig inspanning. Voorbeelden van lopende zaken:

 • Aanvraag voor een parkeervergunning
 • Vernieuwen van een paspoort
 • Afhandeling van een ingediend bezwaar

Betrouwbaar en veilig

MijnOverheid versleutelt alle communicatie met andere systemen met behulp van PKIoverheid-certificaten. En gegevens worden veilig uitgewisseld door gebruik te maken van veilige en betrouwbare Digikoppeling-standaarden.