Main content

De MijnGegevens app toont alle persoonlijke gegevens uit MijnOverheid handig en overzichtelijk in één app. Het gaat hierbij om persoons- en familiegegevens, inkomen en alimentatie, WOZ en kadastraal, diploma’s en geregistreerde voertuigen.

Screenshots van MG app in iPhone

Beschrijving

De MijnGegevens app wordt een mobiele applicatie waarmee gebruikers snel en eenvoudig toegang hebben tot de Persoonlijke gegevens uit MijnOverheid. Momenteel wordt er toegewerkt naar een MVP, waarbij gegevens ingezien kunnen worden. Ook wordt het mogelijk om belangrijke data zoals de verloopdatum van uw paspoort of identiteitskaart via de app direct in de agenda zetten. De MijnGegevens app is, naast Berichtenbox app, de tweede app van MijnOverheid. 

In navolging van de Berichtenbox app maakt de MijnGegevens app gebruik van de DigiD App2App oplossing. Om de MijnGegevens app te kunnen gebruiken moet er een geactiveerde DigiD app op het zelfde apparaat staan. 

De app komt beschikbaar voor tablets en smartphones die draaien op iOS (Apple) en Android (Google).

De livegang van de MijnGegevens app is afhankelijk of er mogelijkheden zijn de functies verder door te ontwikkelen.

Er wordt momenteel onderzocht of het snel en eenvoudig aantonen van de leeftijd van de gebruiker, bijvoorbeeld aantonen 18+ of 65+ jaar, in de MijnGegevens app geïntegreerd kan worden.  Hiervoor wordt ook aan een ‘controle app’ gewerkt die de QR-code kan uitlezen.

Deelnemers:

  • Logius
  • MCC Belastingdienst

Tijdsplanning

Livegang van de MijnGegevens app is afhankelijk van de mogelijkheden tot doorontwikkeling. De verwachting is dat er in de loop van 2021 meer duidelijkheid komt over of de app gepubliceerd gaat worden en welke functies de MijnGegevens app dan bevat.