Main content

Wat is Organisatie-identificatienummer (OIN)?

Het Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.

Voor wie is OIN?

Het OIN is voor organisaties die berichten uitwisselen met de overheid. Dit kunnen publieke en private organisaties zijn. Voorwaarde is dat zij staan ingeschreven in het handelsregister. Daarnaast kunnen ook een aantal organisaties die niet in het handelsregister zijn opgenomen een OIN aanvragen. Dit zijn bijzondere organisaties met een publieke taak, colleges van advies en internationale organisaties met een rechtspersoonlijkheid.

Veilige identificatie van organisaties

Overheidsorganisaties bieden digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en wisselen onderling veilig gegevens met elkaar uit. Om dit mogelijk te maken moeten overheidsorganisaties, of private organisaties digitaal herkenbaar en betrouwbaar zijn. Voor de identificatie van overheidsorganisaties wordt het OIN gebruikt.

Identificerend nummer voor bedrijven

Bedrijven en privaatrechtelijke instellingen zonder publieke taak of bevoegdheid die digitaal communiceren met de overheid hebben daarvoor in veel gevallen een identificerend nummer nodig. Dit identificerende nummer kan op twee manieren verkregen worden:

  1. Door een OIN (Organisatie Identificatie Nummer) aan te vragen bij Logius via een aanvraagformulier op Logius.nl. Het OIN wordt afgeleid van het KvK-nummer uit het Handelsregister. Het OIN wordt vastgelegd in een register dat publiek raadpleegbaar is via de centrale OIN Raadpleegvoorziening via een website en een API. De regels uit de Gebruiksvoorwaarden Digikoppeling  zijn van toepassing. Er zijn geen kosten verbonden aan deze registratie.
  2. Bij de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat zal de Trust Service Provider (TSP), bij ontbreken van een OIN, het identificerend nummer bij de creatie van het certificaat zelf afleiden op basis van het KvK-nummer uit het Handelsregister op gelijke wijze als bij de afleiding van het OIN. Er vindt echter geen publiek raadpleegbare registratie plaats. Voor de werking van het dataverkeer met de overheid is er verder geen verschil.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Categorie

Standaarden