×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

OIN aanvragen

Voor wie is het OIN?

Het organisatie-identificatienummer (OIN) wordt door Logius uitgegeven aan organisaties in de publieke sector of met een publieke taak. Logius voert een controle uit of uw organisatie aan deze eis voldoet, voordat zij het nummer verstrekt. Uw organisatie voldoen aan de volgende omschrijving:

’Een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruiken daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer diensten van Logius’.

Aanvullende criteria

Als de organisatie niet een gemeente, provincie, waterschap, gerechtshof of rechtbank is, dan controleert Logius of de organisatie voldoet aan één van de volgende criteria:

  1. Is aangewezen bij wet of heeft een wettelijke taak.
  2. Is aangesteld bij instellingsbesluit of ander besluit en vervult een publieke taak.
  3. Valt overwegend onder de invloed van een ’een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid. 

Als de organisatie aan een van deze drie criteria voldoet, dan kan zij een OIN ontvangen van Logius. Bij criteria 2 en 3 wordt rekening gehouden met het criterium ‘zelfstandig genoeg’.

Gemeentelijke of regionale samenwerkingsverbanden die vallen onder de Wet Gemeenschappelijke Regeling dienen de relevante besluiten over de instelling en taken van het samenwerkingsverband mee te sturen met de aanvraag.

Stappenplan

Als uw organisatie een ‘Zelfstandig bestuursorgaan met een publieke taak’ is, dan kan zij een organisatie-identificatienummer aanvragen via het Servicecentrum van Logius.

Aanvullende criteria

Aan de aanvraag van een OIN-nummer zijn geen kosten verbonden.

Verstuur het aanvraagformulier rechts op deze pagina) ondertekend (gescand en per post) naar het Servicecentrum van Logius. Let op: het meesturen van bewijsstukken is voor sommige aanvragen noodzakelijk. Zie de voorwaarden Digikoppeling.

Logius voert een aantal controles uit om te kijken of:

  • Uw organisatie voldoet aan de eisen van de voorwaarden Digikoppeling.
  • Het RSIN-nummer geldig is.
  • En de opgegeven naam en adres overeenkomt met uw inschrijving in het Handelsregister. Als uw organisatie niet is ingeschreven in het Handelsregister zal Logius andere bronnen raadplegen om de opgegeven gegevens te verifiëren. 

U krijgt hiervan bericht. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u uw organisatie-identificatienummer binnen tien dagen.

U dient dezelfde organisatienaam te gebruiken voor deze aanvraag als op het aanvraagformulier van Logius. Als u niet in aanmerking komt voor een organisatie-identificatienummer, kunt u bij een certificaatverlener (CSP) een PKIoverheid-certificaat aanvragen met een Handelsregisternummer (HRN).

SubOIN aanvragen

Heeft u al een OIN? Dan kunt u ook een subOIN aanvragen voor onderdelen van uw organisatie die geen rechtspersoon zijn. Zo zijn deze onderdelen op te zoeken in het register. Het subOIN moet wel gerelateerd zijn aan uw organisatie.

Wijzigingen doorvoeren

Wilt u een wijziging doorvoeren in uw OIN of subOIN? Vul dan een van de onderstaande formulieren in

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.