Main content

Waar wordt het OIN of HRN gebruikt?

Het organisatie-identificatienummer (OIN) of Handelsregisternummer (HRN) wordt opgenomen in het PKIoverheid-certificaat dat u voor communicatie met de overheid nodig heeft. Als uw organisatie een organisatie-identificatienummer heeft, kunt u een PKIoverheid-certificaat aanvragen bij een certificaatverlener (CSP). Uw CSP zorgt voor de controle van het nummer en het invoegen van het nummer op de juiste locatie in het certificaat.

Het OIN of HRN wordt in bepaalde gevallen ook gebruikt als identificatienummer voor het adresseren of routeren van berichten in het elektronisch verkeer tussen met andere overheden en burgers en/of bedrijven. U kunt een overzicht van organisatie-identificatienummers raadplegen in de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR).

Organisatie-identificatie-, handelsregisternummer & Digikoppeling

Beveiliging van de digitale uitwisseling tussen e-overheidsvoorzieningen en tussen e-overheidsvoorzieningen en bedrijven is van groot belang omdat er bijvoorbeeld persoonsgegevens worden uitgewisseld. Om betrouwbaar berichten uit te wisselen tussen overheden en tussen overheden en bedrijven wordt Digikoppeling gebruikt.

Digikoppeling schrijft het gebruik van PKIoverheid-certificaten met een OIN of HRN voor om de identiteit van een website of server te controleren, voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen servers en voor de ondertekening en versleuteling van berichten. Het implementatietraject van Digikoppeling start voor overheidsorganisaties dan ook met de aanvraag van een OIN. 

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.