Samenwerkende Catalogi

Wat is Samenwerkende Catalogi?

Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen. Samenwerkende Catalogi is een van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid. Door middel van dit register wordt het mogelijk burgers en bedrijven op één plek te tonen waar zij voor een overheidsproduct of -dienst moeten zijn. Denk daarbij aan portalen als www.overheid.nl of www.ondernemersplein.nl.

Voor wie is Samenwerkende Catalogi?

Voor overheidsorganisaties die hun website informatie aanbieden over hun dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Recht op informatie

Burgers en bedrijven hebben recht op informatie over wat de overheid doet en wat de overheid van hen verwacht. Voor ondernemers is dit recht terug te vinden in de Dienstenwet. Overheidsorganisaties zijn verplicht informatie over hun producten en diensten te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Ook voor burgers en bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie kan informatie over producten en diensten van de Nederlandse overheid via Samenwerkende Catalogi ontsloten worden, zoals in het kader van de Single Digital Gateway.

Voordelen

  • Uw organisatie hoeft geen productinformatie van andere organisaties meer te beheren;
  • Uw organisatie krijgt minder vragen aan de balie of bij het klantcontactcentrum, omdat burgers en bedrijven gemakkelijker informatie via het digitaal loket kunnen vinden;
  • Uw dienstenaanbod bereikt ook haar doelgroep via de loketten van andere bestuursorganen en via centrale portalen;
  • Uw organisatie kan met een aansluiting op Samenwerkende Catalogi voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenwet en de toekomstige Single Digital Gateway

Status

Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Categorie

Gegevensuitwisseling

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.