Samenwerkende Catalogi

Wat is Samenwerkende Catalogi?

Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid. Bijvoorbeeld voor vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen.

Samenwerkende Catalogi is een van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid. Door middel van een virtuele landelijke catalogus kunnen burgers en bedrijven op één plek zien waar zij moeten zijn voor een overheidsproduct of -dienst. Denk daarbij aan portalen als www.overheid.nl of www.ondernemersplein.nl.

Voor wie is Samenwerkende Catalogi?

  • Organisaties die informatie over producten en diensten van de overheid willen integreren in, of koppelen aan hun website.
  • Overheidsorganisaties die op hun website informatie aanbieden over hun dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Voordelen voor gebruikers

  • Toegang tot de dienstverlening van alle overheden: gemeente, provincie, waterschap en Rijksoverheid.
  • Directe verwijzingen naar de juiste plek op de website van de betreffende overheidsorganisatie.
  • Een samenhangend aanbod van de  dienstverlening van verschillende overheden.

Voordelen voor aanbieders

  • Geen beheer van productinformatie van andere organisaties;
  • Minder vragen aan de balie of bij uw klantcontactcentrum, omdat burgers en bedrijven gemakkelijker informatie via het digitaal loket kunnen vinden.
  • Beter bereik van uw dienstenaanbod naar uw doelgroep via de loketten van andere bestuursorganen en via centrale portalen;
  • Via aansluiting op Samenwerkende Catalogi kunt u voldoen aan de verplichtingen van de Dienstenwet en de toekomstige Single Digital Gateway

Recht op informatie

belastingaangifte, toeslag aanvragen of voor een vergunning. Zij verwachten dat informatie over de voor hen relevante overheidsdiensten eenvoudig te vinden is. Het dienstenaanbod van de overheid is versnipperd over honderden websites, wat voor de gebruiker niet handig is: overzicht en samenhang ontbreken. Samenwerkende Catalogi zorgt voor een eenduidig en samenhangend aanbod van alle overheidsorganisaties.

Burgers en bedrijven hebben recht op informatie: over wat de overheid doet en wat de overheid van hen verwacht. Voor ondernemers is dit recht terug te vinden in de Dienstenwet. Overheidsorganisaties zijn verplicht informatie over hun producten en diensten te delen volgens de standaard voor Samenwerkende Catalogi. 

Ook voor burgers en bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie kan informatie over producten en diensten van de Nederlandse overheid via Samenwerkende Catalogi ontsloten worden, zoals in het kader van de Single Digital Gateway.

Status

Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Categorie

Gegevensuitwisseling

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.