Samenwerkende Catalogi aanvragen

De catalogi van anderen gebruiken

U kunt de catalogi van alle aangesloten organisaties op maat in uw eigen portaal aanbieden door middel van een API. Er zijn complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle producten en diensten uit 'Amsterdam' met het woord 'vergunning' in de titel die voor de doelgroep particulier is”.

Er is een technische handleiding beschikbaar die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten: Handleiding Open data webservices voor Overheid.nl: Bevragen van de zoekdienst via SRU.

Uw catalogus aanbieden

U kunt aansluiten op Samenwerkende Catalogi door ervoor te zorgen dat de informatie over uw producten en diensten conform de Samenwerkende Catalogi standaard online gepubliceerd wordt. Dat kan op diverse manieren. Van handmatig de catalogus bijhouden tot en met het volledig integreren in uw Content Management Systeem. Ook kunt u ervoor kiezen alles zelf te doen of gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen.

In de meeste Content Management Systemen voor decentrale overheden is een speciale module voor Samenwerkende Catalogi opgenomen die de koppeling automatisch verzorgt. Centrale overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van de redacties van RVO en DPC. Het is daarnaast ook mogelijk om de informatie zelfstandig te publiceren.

Bent u een bestuursorgaan anders dan een gemeente, provincie of waterschap, dan kunt u uw producten en diensten laten opnemen door:

  • De redactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor zover het producten voor ondernemers betreft. E-mail: info@antwoordvoorbedrijven.nl of telefoon: 14 088. Vermeld in beide gevallen dat het gaat om de redactie Samenwerkende Catalogi.
  • De redactie van Dienst Publiek en Communicatie (Ministerie van Algemene Zaken) voor zover het producten voor burgers betreft. E-mail: webredactiero@minaz.nl. Vermeld in het onderwerpveld “RPC”.

Kosten

Het gebruik van Samenwerkende Catalogi en de ondersteuning vanuit Logius nadat u bent aangesloten, zijn voor u kosteloos. Houdt u wel rekening met kosten voor het inschakelen van een softwareleverancier die voor u de aansluiting realiseert, eventuele aanpassingen aan uw systemen en redactionele werkzaamheden.

Toetsing koppeling

Systeemleveranciers en organisaties die de techniek zelf implementeren kunnen hierbij gebruik maken van de ‘online validator’. Met dit instrument kunt u uw koppeling toetsen aan de Samenwerkende Catalogi-specificaties.

Na publicatie bericht aan Logius

Wanneer u uw productcatalogus conform de SC-standaard heeft gepubliceerd, kunt u dat doorgeven aan het Logius Servicecentrum. Logius handelt de koppeling samen met u af. Allereerst wordt getoetst of de catalogus inderdaad volledig aan de specificaties voldoet. Is dat het geval, dan wordt deze opgenomen in de zoekdienst van Overheid.nl en gekoppeld aan de producten van het Digitaal Ondernemersplein.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.