Samenwerkende Catalogi: hoe werkt het?

Virtuele catalogus

Overheidsorganisaties publiceren hun producten- en dienstencatalogus volgens de standaard van Samenwerkende Catalogi. In hun eigen contentmanagementsysteem labelen ze de producten en diensten met de metadata die de standaard voorschrijft. Deze informatie wordt dagelijks verzameld in een virtuele landelijke catalogus. Iedereen kan deze catalogus gebruiken via een open koppelvlak (API).  Op die manier kan de catalogus in elk portaal of website worden geïntegreerd. Drie voorbeelden van gebruik van de API zijn:

  • op www.overheid.nl kunt u de catalogus doorzoeken;
  • op het Digitaal ondernemersplein heeft Antwoord voor Bedrijven producten uit Samenwerkende Catalogi geïntegreerd. Op deze manier wordt u gericht doorverwezen naar informatie van decentrale overheden;
  • op de site van de gemeente Tilburg kunt u zoeken naar dienstverlening van de provincie, het waterschap en de Rijksoverheid.

Elke organisatie kan producten en diensten van andere overheden toegankelijk maken via haar eigen website. Dit heet het ‘no wrong door’-principe. Het maakt niet uit bij welk digitaal loket u bent, u krijgt altijd een eenduidig antwoord en een volledig aanbod.

Unieke namen

De Uniforme Productnamenlijst (UPL) bevat voor elk product en elke dienst van de overheid een unieke naam. Dit is handig voor decentrale overheden, omdat zij soms net iets andere begrippen gebruiken. 

> Lees meer over Uniforme Productnamenlijst op de website standaarden.overheid.nl.

Wie doen mee?

Alle gemeenten, provincies en waterschappen en de Rijksoverheid zijn aangesloten op Samenwerkende Catalogi. Soms worden taken van gemeenten, provincies of waterschappen uitgevoerd in een samenwerkingsverband zoals een ambtelijke fusie of gemeenschappelijke regeling. In dit geval blijven de individuele deelnemers verantwoordelijk voor de publicatie van de producten en diensten.

Samenwerkende Catalogi metadata

Meer over de Samenwerkende Catalogi metadata leest u op de website van OWMS.

Uniforme Productnamenlijst

Meer over de Uniforme Productnamenlijst leest u in de Toelichting bij de Uniforme Productnamenlijst. De UPL vindt u op de UPL-pagina.

visual-Samenwerkende-Catalogi.png