Samenwerkende Catalogi: hoe werkt het?

Virtuele catalogus

Overheidsorganisaties publiceren hun producten- en dienstencatalogus conform de Samenwerkende Catalogi-standaard. De zoekdienst van Overheid.nl verzamelt dagelijks al deze catalogi en stelt ze beschikbaar als één virtuele catalogus van ‘de overheid’, zowel via de website Overheid.nl als via een open koppelvlak. Op die manier kan de catalogus in elk portaal worden geïntegreerd. Op het Digitaal Ondernemersplein heeft Antwoord voor Bedrijven producten voor ondernemers uit Samenwerkende Catalogi geïntegreerd om ondernemers gericht door te kunnen verwijzen naar informatie van decentrale overheden.

Unieke namen

De Uniforme Productnamenlijst (UPL) is onderdeel van de Samenwerkende Catalogi standaard. De lijst bevat een unieke uniforme naam voor elk product of dienst van de overheid. Om volledig aan de standaard voor Samenwerkende Catalogi te voldoen, dient u als deelnemende organisatie de eigen catalogus beschikbaar te stellen. Overheden voorzien hun producten en diensten van de unieke namen, zodat ze door anderen makkelijk hergebruikt kunnen worden, ongeacht de specifieke lokale naamgeving. Meer over de UPL vindt u op de website standaarden.overheid.nl.

Opname in de catalogus

Bent u een gemeente, provincie of waterschap en wilt u uw producten en diensten op laten nemen in de Samenwerkende Catalogi? Dan heeft u software nodig die de standaard ondersteunt. In veel Content Management Systemen is reeds een standaardmodule voor Samenwerkende Catalogi opgenomen. Voor gemeenten is er de website www.softwarecatalogus.nl waarin softwareleveranciers aangeven welke standaarden zij ondersteunen met hun softwaremodules. Vraag bij uw aanbesteding specifiek naar ondersteuning van de Standaard voor Samenwerkende Catalogi.

IPM Samenwerkende Catalogi

Ontwikkelt u zelf de softwaremodule, dan kunt u meer hierover lezen in het document IPM Samenwerkende Catalogi. Hierin wordt beschreven hoe u de productcatalogus als XML-bestand dient te publiceren en welke metadata in welke vorm deze dient te bevatten. Deze metadata voldoet aan de Overheid.nl Web Metadata Standaard OWMS. Ook wordt hierin beschreven hoe u de catalogi van andere overheden kunnen ontsluiten via uw website door gebruik van het SRU-koppelvlak.

No wrong door

Iedere organisatie kan producten en diensten van andere overheden toegankelijk maken via het eigen loket. Dit wordt het ‘no wrong door principe’ genoemd: bij welk digitaal loket de burger of ondernemer ook aanklopt, hij krijgt altijd een eenduidig en volledig aanbod.

Wie doen mee?

Vrijwel alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten op Samenwerkende Catalogi. Soms worden taken van gemeenten, provincies of waterschappen uitgevoerd in een samenwerkingsverband zoals een ambtelijke fusie of gemeenschappelijke regeling. In dit geval blijven de individuele deelnemers verantwoordelijk voor de publicatie van de producten en diensten.

Het Ministerie van Algemene Zaken publiceert de burgerproducten namens de centrale overheid. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet dit voor bedrijvenproducten.

Samenwerkende Catalogi metadata

Meer over de Samenwerkende Catalogi metadata leest u op de website van OWMS.

Uniforme Productnamenlijst

Meer over de Uniforme Productnamenlijst leest u in de Toelichting bij de Uniforme Productnamenlijst. De UPL vindt u op de UPL-pagina.

visual-Samenwerkende-Catalogi.png