Main content

Wat is Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

Voor wie is het?

Ondernemers en intermediairs die gegevens aanleveren aan de overheid en financiële instellingen. Standard Business Reporting (SBR) is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de Belastingdienst, KVK en de banken.

Voordelen

Verlaging van de administratieve lastendruk voor bedrijven en organisaties.

Dankzij SBR worden voor dezelfde begrippen, dezelfde gegevens gevraagd en wordt het bedrijven, organisaties en instellingen mogelijk om met de spreekwoordelijke druk op de knop gegevens aan te leveren.

Financiële transparantie verhoogt de integriteit van de samenleving.

Vertrouwen in de financiën van overheden en bedrijfsleven is een essentiële basis voor de economie. SBR is een stelsel dat gebaseerd is op standaardisatie van gegevens, processen en techniek, en draagt zo direct bij aan de ondubbelzinnige interpretatie van financiële cijfers.

Standaardisatie is de basis van digitale uitwisseling, ook EU-breed

Website

www.sbr-nl.nl

Bent u softwareontwikkelaar?

Technische ondersteuning bij aansluiting vindt u in de Aansluit Suite.

Direct naar de Aansluit Suite