Main content

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een open standaard voor het gestructureerd delen van bedrijfsmatige informatie via internet. In Nederland wordt XBRL gebruikt voor onder andere belastingaangiften, jaarverantwoordingen en kredietrapportages. Logius beheert, via het Kenniscentrum XBRL, de Nederlandse Taxonomie (NT) die gebaseerd is op de XBRL-standaard.