Diensten

Block weergave Lijst weergave
DigiInkoop
DigiInkoop

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling
Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering
Digilevering

Digilevering is uw abonnement op wijzigingen in basisregistraties die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Digimelding
Digimelding

Meldt fouten in basisregistraties betrouwbaar en efficiënt terug met de standaard Digimelding.

Diginetwerk
Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Diginetwerk Mail
Diginetwerk Mail

Met Diginetwerk Mail kunt u als overheidsorganisatie veiliger mailen met andere overheden.

Digipoort
Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

E-factureren
E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

Organisatie-identificatienummer (OIN)
Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties.

Samenwerkende Catalogi
Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Standard Business Reporting
Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

Stelselcatalogus
Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.