Diensten

Block weergave Lijst weergave
DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen

Veilig digitaal zaken laten regelen door een ander.

eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven binnen de EU met nationale inlogmiddelen makkelijk en veilig terecht kunnen.

MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijk portaal voor burgers. Ze vinden er hun persoonlijke gegevens en berichten op 1 plek.

PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Routeringsvoorziening

Met de Routeringsvoorziening van Logius is uw aansluiting in één keer geregeld. Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen.