Diensten

Block weergave Lijst weergave
DigiD
DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen
DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigingen machtigt een gebruiker iemand anders om namens hem zaken online te regelen.

eHerkenning
eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS
eIDAS

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven binnen de EU met nationale inlogmiddelen makkelijk en veilig terecht kunnen.

Idensys
Idensys

Idensys is een nieuwe manier voor online identificatie die bij overheid en bedrijfsleven gebruikt kan worden.

Machtigingenregister

In het machtigingenregister staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant.

Machtigen
Machtigingsvoorziening

De nieuwe machtigingsvoorziening zit in de pilotfase. Dienstverleners kunnen zich voorbereiden op het aansluiten.

MijnOverheid
MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijke portaal van de overheid voor burgers waar zij zaken met de overheid kunnen regelen.

PKIoverheid
PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Routeringsvoorziening
Routeringsvoorziening

Met de Routeringsvoorziening heeft u als dienstverlener één technische aansluiting voor inlogmiddelen.