Main content

Om er zeker van te zijn dat de gegevensuitwisseling veilig verloopt, heeft SBR-wonen een veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar de dienst die Logius levert. Ook in de wereld van woningbouwcorporaties spelen veiligheid, nauwkeurigheid en snelheid een belangrijke rol.

Verbeteren van kwaliteit

“Onze opdracht is eigenlijk tweeledig” geeft Paul van Deurzen, voormalig ketenmanager bij SBR-wonen, aan. “De kwaliteit van de data verbeteren, maar ook het verminderen van de lastendruk van onze sector. Doordat de administratieve lasten afnemen, kunnen de woningcorporaties zich beter focussen op de primaire taken.” Dankzij Standard Business Reporting (SBR) werken overheden en bedrijfsleven samen om op een makkelijke, betrouwbare en eenduidige manier digitaal verantwoordingsinformatie te kunnen uitwisselen. “Veiligheid is daarbij een vanzelfsprekendheid. Ik verwacht van Logius dat zowel de aanbieder als ontvanger niks lekt, kwaadwillenden geen toegang hebben en uiteraard een gegarandeerde dataoverdracht”, aldus Van Deurzen.

Veiligheidscheck bij Logius

Omdat SBR-Wonen zijn vijfjarig bestaan vierde, vond de Stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Woningcorporaties het tijd voor een uitgebreide veiligheidscheck. “Tijdens een bijeenkomst kwam de borging van de veiligheid ter sprake. Daarom ben ik gaan uitzoeken hoe het precies zat. De veiligheid moet een vanzelfsprekendheid zijn voor de partijen die er gebruik van maken. De gegevens moeten gewoon veilig en snel gedeeld kunnen worden.” geeft Paul aan. “Daarom is besloten een externe deskundige een audit uit te voeren op allerlei veiligheidsaspecten. Van het beoordelen van certificaten tot het uitvoeren van pentesten. Ik ben zelf geen veiligheidsexpert, maar de snelheid waarmee en wijze waarop dat werd opgepakt door Logius, gaf vertrouwen. De uitkomsten van het onderzoek waren positief dus Logius heeft met SBR-wonen portaal en de berichtenverwerking via Digipoort de veiligheid goed op orde.”

Jaarverslag 2022

Dit verhaal maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2022. Hierin blikken wij terug op wat wij afgelopen jaar hebben gedaan om de veiligheid en digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten.