Main content

Diginetwerk is een publiek-private samenwerking. Logius voert hierover de regie, in opdracht van het ministerie van BZK. Lees hier hoe u op Diginetwerk kunt aansluiten.

Als overheidsorganisatie of organisatie met een publieke taak heeft u een Diginetwerkaansluiting nodig om te kunnen koppelen met het Diginetwerk. Deze aansluitingen worden aangeboden door verschillende leveranciers, die een van de koppelnetwerken van Diginetwerk beheren. Afhankelijk van uw type organisatie kunt u zelf een koppelnetwerkaanbieder kiezen. U kunt contact opnemen met een koppelnetwerkaanbieder om de mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen.

In de tabel hieronder staat een overzicht van de beschikbare koppelnetwerken per type organisatie. Boven staan de koppelnetwerken. Links staan de verschillende organisaties.

Enkele leveranciers bieden de mogelijkheid om één organisatie via meerdere Koppelnetwerken aan te sluiten. Zo’n redundante aansluiting op Diginetwerk biedt voordelen ten aanzien van risicospreiding.

Vragen over aansluiten

Neem contact op met een Diginetwerk Koppelnetwerkaanbieder

Algemene vragen over Diginetwerk

Neem contact op met Logius

  Logius (Haagsche Ring) VNG (GGI netwerk) eGem KPN AOD Equinix Rinis (RINISnet) Rijkswaterstaat (RWS) BKWI (Suwinet)
    Website VNG Website eGem Website KPN Website Equinix Website Rinis   Website BKWI
Rijksoverheid  X   X X X      
Provincies     X X X      
Gemeenten   X X X X      
Waterschappen     X X X      
Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO)     X X X      

Overige organisaties met een publieke taak (*)

    X X X      
Commerciële leveranciers voor overheidsorganisaties (**)     X X X      
Specifieke doelgroep (op aanvraag)     X X X X X X
Redundante aansluiting via meerdere Koppelnetwerken mogelijk X X X X X     X

Bijvoorbeeld Openbare lichamen voor beroep en bedrijf, Arbeid/Participatie bedrijven, Adviesorganen.
** Onder voorwaarden. Bijvoorbeeld Business Process Outsourcingsbedrijven.

Aansluiten als leverancier

Een commerciële leverancier die IT-diensten levert aan één overheidsorganisatie, kan in opdracht van die organisatie een Diginetwerkaansluiting aanvragen bij een van de daarvoor geschikte koppelnetwerkaanbieders.

Levert u als commerciële organisatie IT-diensten aan meerdere overheidsorganisaties of organisaties met een publieke taak? En wilt u die aanbieden via één Diginetwerkwerkaansluiting? Vraag dan bij Logius toestemming hiervoor aan met het 'Toestemmingsformulier Diginetwerkaansluiting voor leveranciers'. U vraagt dit formulier aan door een mail te sturen naar e-servicebeheer@logius.nl. Met dit formulier kunt u een ontheffing aanvragen.

Met deze toestemming  kunt u zelf bij één van de geschikte koppelnetwerkaanbieders een offerte aanvragen voor een Diginetwerkaansluiting.

Koppelnetwerkaanbieder worden

Wilt u als ervaren netwerkprovider ook een koppelnetwerkaanbieder op Diginetwerk worden, om zo leverancier te worden van Diginetwerkaansluitingen van overheidsorganisaties? Neem dan contact op met Logius om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.