Main content

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen alle organisaties met een publieke taak onderling gegevens uitwisselen. Dat doen we zodat burgers en bedrijven zelf online zaken kunnen regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een vergunning.

Samenwerking

Het afsprakenstelsel Diginetwerk is een publiek-private samenwerking waarover Logius de regie voert, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het is onze ambitie dat Diginetwerk het voorkeurskanaal wordt voor interne overheidscommunicatie. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Waarom Diginetwerk?

Voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven moeten verschillende overheidsorganisaties met elkaar communiceren om gegevens te verzamelen, te vergelijken en te verifiëren. Dat brengt een enorme stroom data met zich mee. Via Diginetwerk kunnen overheden deze vaak privacygevoelige gegevens, snel en veilig uitwisselen. Diginetwerk is een alternatief voor het open en niet altijd betrouwbare internet.

Voor wie is Diginetwerk?

Alle overheidsorganisaties én organisaties met een publieke taak kunnen aangesloten zijn op Diginetwerk. Van gemeente tot belastingdienst, van kadaster tot waterschap. We hebben allemaal een eigen taak én we werken samen. Waar je ook werkt binnen de overheid, we willen burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen om hun zaken steeds meer zelf en digitaal te regelen.

Voordelen

  • Makkelijk: met één netwerkaansluiting communiceren alle aangesloten organisaties onderling
  • Veilig: door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen organisaties met een publieke taak
  • Snel: processen van overheidsorganisaties werken efficiënter waardoor een vraag van een burger of bedrijf sneller beantwoord kan worden

Een voorbeeld

Een burger gaat naar MijnOverheid met zijn eigen laptop. Als hij zijn gegevens in wil zien, klikt hij op een link. Op dat moment gaat de communicatie op de achtergrond via Diginetwerk. De burger ziet er niets van maar verwacht van ons wel dat dit gewoon goed en veilig gaat.


Waar je ook werkt binnen de overheid, we willen burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen.
Zij regelen hun zaken steeds meer zelf en digitaal.
Zoals het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van een vergunning, de aangifte van een geboorte.
Dat brengt een stroom data met zich mee.
Privacygevoelige gegevens die wij als overheden onderling met elkaar moeten uitwisselen: snel en vooral veilig.
Daarom is er Diginetwerk.
Om de vragen van burgers en bedrijven goed te kunnen beantwoorden moeten verschillende overheidsorganisaties met elkaar communiceren.
Van gemeente tot belastingdienst, van politie tot waterschap.
Ieder hebben we een eigen taak én werken we samen.
We hebben elkaar nodig en gebruiken vaak dezelfde data van burgers en ondernemers.
Achter de schermen worden deze verzameld, met elkaar vergeleken en gecheckt.
Voor een ogenschijnlijk simpele vraag gaan er dus allerlei lijntjes lopen. En wisselen we heel veel data met elkaar uit.
Hiervan verwachten burgers en ondernemers dat wij deze ‘aan de achterkant’...
op een goede manier behandelen en dat de continuïteit gewaarborgd is.
Het open internet is niet betrouwbaar genoeg voor onze interne communicatie.
Hackers kunnen via internet inbreken in applicaties en voorzieningen en privacygevoelige informatie stelen...
of uitwisseling van informatie simpelweg blokkeren met een zogenaamde DDoS aanval.
Diginetwerk is een besloten en veilige infrastructuur waarbinnen álle aangesloten overheidsorganisaties...
informatie naar elkaar kunnen transporteren.
Maar dan moet je wel aangesloten zijn.
Dit doe je via een eigen gekozen leverancier.
Met een koppeling kom je in Diginetwerk, dat is dan die ‘achterkant'.
Hiermee kun je op een veilige en snelle manier als overheidsorganisaties onderling communiceren.
Diginetwerk is er voor alle organisaties met een publieke taak.
Hoe meer van ons zich aansluiten én gebruikmaken van Diginetwerk, hoe veiliger voor ons allemaal.
Zorg dat je Diginetwerk aansluit en het gaat gebruiken, zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.
Diginetwerk is een publiek- private samenwerking waarover Logius de regie voert...
in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Logius geeft je graag informatie over de aansluitvoorwaarden en de samenwerking.
Voor een Diginetwerk aansluiting neem je contact op met een leverancier van jouw keuze.
Dit alles vind je op www.logius.nl/diginetwerk.

Hoe werkt Diginetwerk?

Diginetwerk maakt gebruik van dezelfde standaarden die ook op internet worden gebruikt. Maar door aparte netwerkverbindingen los van internet en een eigen IP-nummerplan wordt er een besloten domein gecreëerd.

Als organisatie met een publieke taak bepaalt u zelf bij welke leverancier u de aansluiting regelt. Neem contact op met één van onderstaande leveranciers van een Diginetwerkaansluiting om de mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen.

Leveranciers van een Diginetwerkaansluiting

Koppelnetwerkaanbieder Naam Koppelnet
BKWI SUWINET - Diginetwerk
eGem eGem - Diginetwerk
Equinix Equinix - Diginetwerk
KPN KPN Gemnet - Diginetwerk
Logius Haagse Ring-OSB-Diginetwerk
RINIS RINIS - Diginetwerk
RWS RWS - Diginetwerk
VNG-Realisatie GGI - Diginetwerk

Bekijk hoe u kunt aansluiten op Diginetwerk. Voor vragen over de voorwaarden en de stelselafspraken kunt u bij Logius terecht.