Main content

Wie mogen aansluiten op MijnOverheid?

Organisaties die een publieke taak vervullen en Burgerservicenummers mogen gebruiken, hebben de mogelijkheid om aan te sluiten op MijnOverheid Berichtenbox, Lopende Zaken en Persoonlijke Gegevens. ICT-leveranciers kunnen aansluiten op MijnOverheid Berichtenbox als intermediair, waarbij berichten worden verstuurd namens één of meerdere overheidsorganisaties.

Aansluiten op een onderdeel

 • Berichtenbox en/of Lopende Zaken: u regelt de aansluiting zelf via onderstaand stappenplan of schakelt hiervoor een ICT-leverancier in met kennis over de gewenste berichtinhoud, koppelvlakstandaarden, uw systemen en processen.
 • Inzage Persoonlijke Gegevens: dit aansluittraject is doorgaans een maatwerktraject dat in onderling overleg tot stand komt. De projectkosten hiervoor zijn voor rekening van de aansluitende partij.
 • Inzage WOZ-gegevens: gemeenten kunnen volgens een regulier proces aansluiten op de WOZ-inzage, met behulp van hun eventuele ICT-Leverancier.

Doorlooptijd en condities

 • De doorlooptijd van het aansluitproces op Berichtenbox is ongeveer één maand.
 • De minimale doorlooptijd voor Lopende zaken en WOZ-inzage bedraagt twee maanden.
 • Voordat u aan kunt sluiten op MijnOverheid, moet u akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden.
 • Als u nog niet aangesloten bent op DigiD, moet u dat ook regelen. Doorlooptijd daarvan is minimaal één maand.

Aansluiten in 4 stappen

Tijdens de voorbereiding stelt uw organisatie onder meer een business case, invoeringsplan en communicatieplan op die zijn gebaseerd op de impactanalyse. Ook worden de voorbereidende activiteiten voor de technische inrichting uitgevoerd, zoals de selectie van een ICT-leverancier en de aansluiting op Digikoppeling.

Voor aansluiting op de Berichtenbox kunt u kiezen voor een eigen technische aansluiting of voor aansluiten via een intermediair.

 • Stuur het aanvraagformulier ondertekend naar Logius. 
 • U krijgt van Logius een ontvangstbevestiging, daarbij zit ook een verwerkersovereenkomst.
 • Vul deze verwerkersovereenkomst compleet in, parafeer elke pagina en stuur hem ondertekend naar Logius.
 • Overheidsorganisaties die nog niet in het bezit zijn van een OIN moeten zich aanmelden bij Digikoppeling.
 • Ga na of uw organisatie een PKIoverheid-certificaat heeft dat u kunt gebruiken; zo niet, vraag er een aan.
 • U ontvangt na uw aanvraag de toegangsgegevens voor de preproductieomgeving.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Zorg ervoor dat berichtenstromen uit uw organisatie aangesloten kunnen worden op MijnOverheid.
 • Voer een acceptatietest uit voor de interne berichtstroom.
 • Alleen voor Berichtenbox: maak de koppeling met Berichtenbox Leveranciersportaal.
 • Maak de aansluiting met de betreffende koppelvlakken van MijnOverheid; creëer de CPA en stuur deze naar Logius.
 • Controleer de aansluiting met de koppelvlakken.
 • Vraag bij Logius test-DigiD-accounts aan als uw organisatie die nog niet heeft. Stuur hiervoor een verzoek door te antwoorden op de ontvangstbevestigingsmail (met in de onderwerpsregel het meldings-id) die u eerder van Logius heeft ontvangen.
 • Maak uw systeem klaar voor om te testen. Gebruik hiervoor de checklist testen Berichtenbox, Lopende zaken en WOZ-inzage.
 • Voer de test uit.
 • Stuur het testrapport naar Logius. Ook nu weer door te antwoorden op een mail van Logius waarin het meldings-id in de onderwerpsregel staat.
 • Bij een positieve beoordeling, én na ontvangst van een volledig en correct ingevulde verwerkersovereenkomst, kan de aansluiting op de productieomgeving gerealiseerd worden.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Sluit aan op de koppelvlakken van MijnOverheid.
 • Doe een limited productierun (LPR).
 • Stuur de resultaten van de succesvolle LPR naar Logius. Logius geeft daarna de productieomgeving vrij.
 • Werk uw beheerdocumentatie bij.
 • Instrueer uw helpdesk.
 • Overleg met Logius wanneer u een communicatiecampagne wilt organiseren.

Start de aanvraag voor een nieuwe aansluiting

Wilt u beginnen met uw aanvraag? Open dan het juiste aanvraagformulier met een van onderstaande knoppen.

Geef een wijziging door

Bent u een leverancier en al aangesloten op MijnOverheid, Leveranciersportaal en de Berichtenbox? Dan kunt u via onderstaand formulier wijzigingen doorgeven.

Nieuw gebruikersaccount Leveranciersportaal aanvragen

Vraag een nieuw account aan op het Leveranciersportaal (Berichtenbox).

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.