Main content

We werken continu aan het verbeteren van MijnOverheid. Graag willen we u informeren waar we op dit moment mee bezig zijn en welke verbeteringen en ontwikkelingen u op korte en middellange termijn kunt verwachten.

Deze pagina geeft inzicht in lopende projecten. Projectdoelen en looptijden kunnen veranderen door vernieuwde inzichten, omstandigheden of gewijzigde prioriteiten.

Federatief Berichten Stelsel (FBS)

Via het Federatief Berichten Stelsel (FBS) wordt het versturen van berichten aan burgers en ondernemers eenvoudiger & efficiënter. FBS is een stelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal generieke services, eigen berichtenmagazijnen van de aangesloten organisaties en één centrale voorziening, de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO). Lees verder...

Berichten over uw buurt

Sinds donderdag 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden.   Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Voor het digitaal informeren van burgers wordt er op MijnOverheid een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd: Berichten over uw Buurt. Lees verder...

Berichten met een bezorgbevestiging

In 2022 gaat het Openbaar Ministerie gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid, in eerste instantie voor het versturen van gerechtelijke mededelingen. Hiermee is het Openbaar Ministerie de eerste organisatie die gebruik gaat maken van de mogelijkheid voor het versturen van berichten met een bezorgbevestiging. Lees verder...

Pilot Digitale Inkomenstoets 

Om te bepalen of een iemand in aanmerking komt voor een woning heeft de verhuurder (woningcorporatie) de inkomensgegevens nodig van de potentiële huurder. Tijdens de Pilot Digitale Inkomenstoets (WoCo pilot) wordt er een digitale oplossing beproefd waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Voor het digitaal delen van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van MijnOverheid. Lees verder...

MijnGegevens app

De MijnGegevens app toont alle persoonlijke gegevens uit MijnOverheid handig en overzichtelijk in één app. Het gaat hierbij om persoons- en familiegegevens, inkomen en alimentatie, WOZ en kadastraal, diploma’s en geregistreerde voertuigen. Lees verder...

Inzage gedeelde BRP-gegevens

Logius werkt aan een oplossing om burgers via MijnOverheid inzicht te geven in welke organisaties toegang hebben tot de BRP gegevens. Lees verder...