Main content

De Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid op het internet. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden, en kan een centraal portaal worden ingericht waarin producten en diensten van alle gemeenten zijn verwerkt. Op die manier ervaren burgers en bedrijven de overheid steeds meer als één overheid.

De standaarden van Logius

Logius beheert verschillende standaarden. Dit zijn afspraken over informatie of een proces.