Main content

Hieronder ziet u een overzicht van de BSNk-releases in 2019. Deze zijn doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release

Release 6

15 december 2019

 • Aanpassing op RegisterStatusEIM (melding aan inzageregister).
 • De service accepteert voor Status en IDPStatus alleen nog de waarden zoals gespecificeerd in Interface Spec BSNk: registerStatusEIM. Deze waarden zijn niet veranderd ten opzichte van eerdere releases. Berichten met afwijkende waarden in Status en IDPStatus worden in deze release afgewezen.
 • Mogelijkheid tot het aanvragen van meervoudige DEP.
 • Ondersteuning voor ASN.1 structuren (2e generatie).
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.

Release 5

29 september 2019

 • Bugfix: aanpassing op RegisterStatusEIM (Domain public/private).
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.C15.

Release 4

23 juni 2019

 • Nieuw component: het Misbruikbestrijdingsregister (MBR).
 • Nieuwe functies: Direct Encrypted Pseudonym (DEP) en verstrekking van DV OIN-migratie sleutels.
 • Nieuwe optie: Verifiable PIP.
 • Correctie schemeKeySetVersion in DV-sleutel verstrekking.
 • Aanscherping van de ASN1 structuren in Polymorphic Pseudonymization Notation.
 • Overige wijzigingen: dit betreft wijzigingen intern voor het BSNk en het beheer van het BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.