Main content

Hieronder ziet u een overzicht van de BSNk-releases in 2020. Deze zijn doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Datum Release Inhoud release

Release 10

8 november 2020

 • Zorgpartijen uit het UZI-register kunnen inlezen en automatisch verwerken op de ALB.
 • Voorbereidingen voor uitgebreidere bericht-/foutafhandeling tijdens het aansluitproces voor afnemers.
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.

Release 9

13 september 2020

 • Fout-correcties inzageregister / Correctiemogelijkheid inzageregister.
 • SKSV meenemen in transformatie (enkel- en meervoudig) en DEP-aanvraag.
 • Integreren activatie en DEP WSDL.
 • Afdwingen dat wsa:MessageID uniek is.

Release 8

28 juni 2020

 • Het kunnen transformeren voor een specifieke structuurversie.
 • Het kunnen intrekken van DV-sleutels (beheer).
 • Sleutels kunnen functioneel worden ingetrokken. (Via Ketenbeheer).
 • SVL is vanaf deze release een volledige, autoratieve, lijst van uitgegeven en ingetrokken sleutels.
 • AD-Status verplicht maken bij doorgeven AD bij middelstatus.
 • Sleuteltype bij sleuteluitgifte.
 • DEP-melding naar inzageregister.

Release 7

15 maart 2020

 • Bevat voorbereidingen voor release 8 waarin functionaliteit beschikbaar komt voor de V1/V2 migratiestrategie.
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.