Main content

Hieronder ziet u een overzicht van de BSNk-releases in 2021. Deze zijn doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release

Release 12

6 juni 2021

  • Een geldig uitgeven BSN voldeed niet aan de BSNk 11-proefvalidatie, dit is hersteld.
  • Wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.

Release 11

14 maart 2021

  • Uitgebreidere bericht-/foutafhandeling tijdens het aansluitproces voor afnemers op de preproductieomgeving.
  • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.