Main content

Hieronder ziet u een overzicht van de BSNk-releases in 2022. Deze zijn doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release

Release 17 (met daarin release 16)

9 oktober 2022

  • Als er fouten zijn tijdens het berichtenverkeer met BSNk wordt de foutafhandeling voortaan verrijkt met herleidbare foutmeldingen. Hierdoor is de oorzaak makkelijker herleidbaar.
  • Er zijn enkele interne wijzigingen zonder impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen. 

Release 15

19 juni 2022

Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.

Release 14

20 maart 2022

  • Attribuutloos kunnen activeren.
  • Aanpassing WSDL - Place of Birth uitfaseren.

Release 13

20 maart 2022

  • Aanpassen controles activatie: DocumentID, DocumentType, PlaceOfBirth niet verwerken.
  • Mogelijk maken > 1 partij in EB-rol.
  • OIN-migratie ondersteunen in BSNk transformatie.
  • Wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.