Main content

In het machtigingenregister staat welke organisatie gemachtigd is voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens voor een specifieke klant of partij. In de praktijk zijn het vaak intermediairs, die namens hun klanten berichten en gegevens uitwisselen met de Belastingdienst of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Boekhouders, belastingadviseurs of accountants zijn zo niet afhankelijk van het op tijd doorsturen van papieren berichtgevingen en mededelingen door hun klanten. Hierdoor kunnen ze de dienstverlening efficiënter doen.

Wat kan een intermediair met een machtiging?

Particulieren of ondernemers kunnen hun intermediair machtigen. De registratie van een machtiging wordt pas actief als de klant of vertegenwoordigde toestemming heeft gegeven. Met een actieve registratie van de machtiging kunnen intermediairs voor deze klanten digitale berichten ophalen van de Belastingdienst of UWV. 

  • Bij de Belastingdienst zijn dit bijvoorbeeld aanslagen of beslissingen, maar ook de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Intermediairs kunnen ook digitale Serviceberichten Uitstel ophalen namens een dochtermaatschappij met een ander KVK-nummer in het kader van de uitstelregeling. 
  • Bij het UWV kunnen intermediairs of werkgevers onder andere correspondentie voor de Ziektewet of de Wet arbeid en zorg (Wazo) ophalen.

Machtigingen inzien en intrekken als particulier of ondernemer

Particulieren of ondernemers kunnen via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen actuele machtigingen voor organisatie(s) die namens hen zaken doen met de Belastingdienst inzien en op elk gewenst moment intrekken. Ook registraties van machtigingen uit het verleden zijn in te zien.

Wat doet Logius?

Logius beheert het machtigingenregister met geregistreerde machtigingen. In het register houdt Logius bij door wie, welke digitale berichten opgehaald mogen worden. We voegen nieuwe machtigingen toe en verwijderen ingetrokken machtigingen.

Intermediairs, ondernemers en particulieren kunnen bij ons terecht met vragen over het machtigingenregister. Met inhoudelijke vragen over de digitale berichten die voor de Belastingdienst bestemd zijn, kunt u terecht bij de Belastingdienst.