Main content

Product owner Laurie Grasmeijer en UX-researcher Madelon van de Water van Logius vergroten de gebruiksvriendelijkheid van DigiD. Dat doen ze samen met gebruikers.

Ons team haalt drempels weg

“Buiten zie je allerlei aanpassingen voor mensen met een beperking, zoals in- en uitgangen zonder drempel”, zegt Laurie. “Die vergroten de toegankelijkheid. Voor de website en app van DigiD doen wij hetzelfde. Ons team haalt de drempels weg.”

DigiD is er voor iedereen. Ook als je een beperking hebt, moet je de site en de app dus zelf kunnen gebruiken. Of eenvoudig iemand anders kunnen machtigen om dat namens jou te doen. Dat is voor Logius altijd al het doel geweest. Maar de komst van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid, eind 2020, heeft er extra de aandacht op gevestigd.

DigiD is er voor iedereen. Ook als je een beperking hebt, moet je de site en de app dus zelf kunnen gebruiken.

Eigen onderzoek

“Bij het verbeteren van diensten gebruikten we in het verleden vooral de adviezen van externe onderzoeksbureaus”, legt Madelon uit. “Sinds 2020 doen we ook eigen onderzoek. We hebben gesproken met organisaties als de Oogvereniging en tests gedaan met ervaringsdeskundigen. Die gesprekken en tests maakten de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten concreet. We zagen zelf welke onderdelen van de site obstakels vormden.”

Laurie noemt een voorbeeld. “We hebben een homepage met drie opties voor inloggen. Elke optie heeft een eigen tegel. Een van de deelnemers zei daarop: ‘Het ziet er vast mooi uit, maar ik ben blind en heb daar niets aan.’ De spraaksoftware presenteerde de tegels niet duidelijk als meerdere opties, maar somde alleen de bijbehorende links op. Nu hoor je bij de tegels teksten als ‘Optie één van drie’. Dat geeft overzicht.”

Oogje

Een tweede voorbeeld gaat over de plek waar je bij het inloggen je wachtwoord invoert. Laurie vertelt dat op die plek ook een oogje staat. “Klik je daarop, dan kan je lezen wat je hebt ingevoerd. Als blinde of slechtziende kun je niets met die functie, maar intussen hoor je wel het woord ‘oogje’. Dat bleek verwarrend. Tegelijk moeten ook deze mensen hun wachtwoord kunnen controleren. Daarom werken we nu aan een alternatief.”

Volgens Madelon mag de veiligheid daarbij natuurlijk niet in het geding komen. “Dat is dus nog even zoeken”, zegt ze. “Maar dat doen we mét de gebruikers, want daar leren we het meest van.”