Main content

Het is belangrijk dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Daarvoor gebruiken we open standaarden. De overheid is verplicht om de door Forum Standaardisatie voorgeschreven open standaarden te hanteren. Op deze pagina rapporteren we hoe enkele open standaarden door Logius worden gebruikt. 

Wat is een open standaard?

Een standaard is een afspraak over informatie of een proces. Als computersystemen gegevens uitwisselen, dan moeten zij die afspraken of processen hanteren. Doen ze dat niet, dan kunnen er fouten ontstaan, kan het systeem misbruikt worden of wordt verkeerde data overgenomen. Een standaard is open wanneer, onder meer, de benodigde documentatie laagdrempelig beschikbaar is voor iedereen en er geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

Lege waarden in de tabel

Lege waarden in de tabel betekenen dat de betreffende standaard niet relevant is voor de betreffende voorziening of dienst.

Voorziening Ades Baseline Profiles BWB DKIM DMARC DNSSEC Digikoppeling 2.0 HTTPS en HSTS IPv4 en IPv6 NEN-ISO/IEC 27001/27002 NLCIUS OWMS Open API Specification PDF 1.7, PDF/A-1 of PDF/A-2 SAML SETU SKOS SPF STARTTLS en DANE Standaard TLS XBRL
DigiInkoop     Ja Nee Ja   Ja Gepland Ja Ja     Ja   Ja   Ja   Status Ja  
DigiD     Ja Ja Ja   Ja Ja Ja         Ja     Ja Ja Status Ja  
DigiD Machtigen       Ja Ja Deels Ja Ja Ja       Ja Ja     Ja   Status Nee  
MijnOverheid     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja     Ja Ja Ja     Ja Ja Status Ja  
PKIoverheid       Ja Ja   Deels Nee Ja   Ja   Ja           Status Ja  
Samenwerkende catalogi       Ja     Nee Ja     Ja Ja         Ja   Status Nee  
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten     Ja Gepland Ja   Ja Ja Ja       Ja Ja     Deels Ja Status Deels  
SBR Ja   Nee Nee Ja   Ja Deels         Ja       Ja Nee Status Ja Ja
Diginetwerk       Ja Gepland     Gepland Ja                 Ja Status Ja  
Stelselcatalogus   Ja   Ja Ja   Ja Nee         Ja     Ja     Status    
Digilevering     Ja Ja Ja Ja Ja Nee                 Ja   Status    
eFactureren                   Nee                 Status    
Digipoort     Ja Gepland Gepland Ja Ja Nee Ja           Ja   Gepland   Status Ja Ja
Digimelding     Gepland Gepland Ja   Ja Nee                 Gepland   Status