Main content

Logius is onderverdeeld in vijf bedrijfsonderdelen. Dit zijn de directies:

 • Productiehuis
 • Strategie & Regie
 • Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie
 • Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling
 • Security & Compliance Office

Directieteam van Logius

 • Yvonne van der Brugge-Wolring - Algemeen directeur
 • Winfried de Valk - Directeur Productiehuis
 • Geert Nederhorst - Directeur Strategie & Regie
 • Peter den Held – Directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie
 • Danielle van der Winden - Directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling
 • Marc van Velzen -  Chief Information Officer (CIO)
 • Lennard Torbijn - Secretaris Logius

Directies

Bekijk hieronder een toelichting per onderdeel.

Productiehuis

Het doel van het Productiehuis is om de Logius-oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving. Ook levert de directie Productiehuis de capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt.

Het Productiehuis kent vier zogenaamde Agile Release Treinen (ART's):

 • Authenticatie & Machtigen
 • Gegevens en Berichten
 • Gegevensuitwisseling
 • Platform & Connectiviteit

Strategie & Regie (S&R)

Strategie & Regie zorgt ervoor dat Logius weet wat er speelt in de samenleving, bij onze gebruikers, klanten en opdrachtgevers. We vertalen deze informatie naar een heldere organisatiekoers, ondersteund met data en analyse, zoeken verbinding met de andere directies én zorgen er zo samen voor dat Logius producten en diensten realiseert die waarde toevoegen voor iedereen.

Strategie & Regie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Advies & Communicatie
 • Klantcontactcentrum
 • Portfolio-ontwikkeling
 • Data & Analyse

Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie (PSS)

De Directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaarden (PSS) is een recent opgerichte directie die zorgdraagt voor de leveringsbetrouwbaarheid van programma’s en epics en hiervoor de verbinding legt met relevante stakeholders.  

We maken de digitale dienstverlening aan burgers veilig, herkenbaar en makkelijk door het gebruik van uniforme standaarden en stelsels. Hierover maken we als organisaties met een publieke taak sectoroverschrijdende afspraken. De directie PSS heeft een stevige regierol op het gebied van stelselontwikkeling, stelselbeheer en standaarden, het maken en actualiseren van die afspraken en het organiseren van de publiek-private samenwerking.

PSS bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Programma-Epics
 • Stelselregie
 • Standaarden
 • Bureau Forum Standaardisatie

Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O)

De directie Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling heeft een kaderstellende, adviserende, toetsende en ondersteunende functie binnen de organisatie.

Deze directie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Juridische zaken, Inkoop en Contractmanagement
 • HR & Organisatie
 • Control en Financiën
 • Informatievoorzieningen

Security & Compliance Office (S&C)

Het Security & Compliance Office ziet toe op het waarborgen van de digitale veiligheid binnen Logius en op het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om beschermd en weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen, is het nodig om zicht en grip te hebben op de digitale infrastructuur binnen Logius en op alles wat daarbinnen gebeurt. Ook waarborgen we de interne en externe compliance en (informatie)veiligheid van wat de organisatie maakt.

Het Security & Compliance Office bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Security Operations Center
 • Compliance & Crisismanagement

De afdelingen van B&O, S&R, S&C en PSS vormen samen de vijfde Agile Release Trein [ART] 4Logius.