Main content

Het doel van een Routekaartoverleg (RKO) is om samen met onze stakeholders een realistische backlog te prioriteren. Tijdens de PI Planning worden de geprioriteerde items (of features) vervolgens door de sprintteams ingepland voor de komende 3 maanden. Met een RKO werken we samen, zijn we transparant en bieden we vertrouwen.

Interessant voor stakeholders

Ook als er geen directe features voor uw organisatie op de backlog staan, is het voor u als stakeholder interessant om aanwezig te zijn. Het kan namelijk zo zijn, dat een feature van een andere organisatie op de backlog staat, waar u zelf nog niet aan gedacht had, maar die ook voor uw organisatie toegevoegde waarde heeft. Zo bleek tijdens een routekaartoverleg dat meerdere stakeholders behoefte hadden om de maximale berichtgrootte van een koppelvlak te verhogen, om zo grotere bestanden te kunnen aanleveren. Doordat inzichtelijk werd dat deze wens breed gedragen werd, kwam die hoger op de prioriteitenlijst te staan. Het spreekwoord ‘samen staan we sterk’ deed zich hier gelden.  

Opbouw overleg

We nodigen onze stakeholders uit om bijeen te komen voor het overleg. Het kan zijn dat uw belangen worden behartigd door een koepelorganisatie. In dat geval wordt een afgevaardigde van de koepel uitgenodigd, en niet u. Alle gasten hebben van de eigen organisatie of koepel het mandaat om samen met Logius de werkzaamheden te prioriteren. De dagvoorzitter van een RKO is een Business Consultant, die inhoudelijk wordt ondersteund door de Product Manager en/of de Product Owner.  

Een RKO heeft een algemene agenda, namelijk:

  1. Schetsen context: toelichting en ontwikkelingen portfolio roadmap.
  2. PI planning: bespreken huidige stand van zaken, nieuwe features voor aankomend increment en prioriteren van wensen en/of wijzigingen vanuit stakeholders, Logius of elders.
  3. Vaststellen van input voor PI Planning
  4. Afronding

Prioriteren

Het prioriteren van de features (punt 2) gebeurt middels de WSJF-methode. WSJF (Weighted Shortest Job First) geeft de waarde aan die aan de feature wordt toegekend.

WSJF = Business waarde + tijdkritiek + risicoreductie (kansen) gedeeld door omvang

  1. Businesswaarde: dit geeft het belang voor u als stakeholder weer.
  2. Tijdkritiek: hierbij geeft u aan hoe de business waarde afneemt met het verstrijken van de tijd. Bijvoorbeeld als het om een wettelijke verplichting gaat.
  3. Risicoreductie of kansen: in hoeverre de feature ingeschatte risico’s mitigeert of hoe de feature kansen creëert voor verdere verbetering.
  4. Omvang staat voor de inschatting van Logius van de tijd die nodig is om deze feature te realiseren.

Aan het einde van elk RKO ontvangt elke genodigde de backlog met aangepaste features, inclusief onderbouwing bij de kritieke discussiepunten. Deze backlog vormt de input voor de PI Planning.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.