Main content

E-factureren

Bent u leverancier voor Logius? Dan moet u factureren via een e-factuur.

Bloemkweker tussen de bloemen maakt een e-factuur op zijn laptop.

Inkoop en aanbesteding

Logius werkt volgens de aanbestedingsregels van de Rijksoverheid. ook hebben we een paar raamcontracten.

Vrouw op kantoor achter laptop, bezig met de administratie