Inkoop en aanbesteding

Logius levert digitale diensten aan ministeries en bedrijven. Wilt u bijvoorbeeld als organisatie aansluiten op DigiD? Dan moet u dit regelen via Logius. Op de pagina Diensten van Logius leest u welke digitale diensten u bij Logius kunt afnemen.

Raamovereenkomsten van Logius

Logius heeft de volgende drie raamovereenkomsten.

Voor de inkoop van haar belangrijkste goederen en diensten heeft Logius de raamovereenkomsten Logius Diensten Portfolio gesloten. Deze raamovereenkomsten gingen in op 5 augustus 2015 en hebben een maximale looptijd van vier jaar.

Perceel 1 - Applicatie (door)ontwikkeling en Applicatiebeheerdiensten

Deze applicaties zijn onder meer gebaseerd op .Net, Java, webtechnologieën, open source en open standaarden. Leveranciers zijn:

 • Atos Nederland B.V.
 • Capgemini Nederland B.V.
 • CGI Nederland B.V.
 • Ordina Nederland B.V.
 • Sogeti Nederland B.V.

Perceel 2 - Testdiensten

Dit zijn diensten die gebruikt worden om hardware- en softwaretesten te doen en om de informatiebeveiliging te testen.  Zowel bij Logius zelf, maar ook bij de klanten en leveranciers van Logius. De testdiensten omvatten onder meer: 

 • verrichten van testmanagement
 • productrisicoanalyses
 • opstellen van testplannen
 • verrichten van diverse vormen van testen: bijvoorbeeld regressietesten, installatietesten, ketentesten, performancetesten, lichtere vormen van penetratietesten (geen DDoS-testen), et cetera.

De leveranciers van deze testdiensten zijn:

 • Capgemini Nederland B.V.
 • Sogeti Nederland B.V.
 • Sysqa B.V. i.c.m. Software Improvement Group B.V.

Voor de inkoop van haar belangrijkste goederen en diensten heeft Logius de raamovereenkomsten Logius Diensten Portfolio gesloten. Deze raamovereenkomsten gingen in op 5 augustus 2015 en hebben een maximale looptijd van vier jaar.

Hieronder vindt u de leveranciers voor de Adviesdiensten.

Perceel 1 - Organisatieadvies en IT-strategie

 • PBLQ HEC B.V. in combinatie met Quint Wellington Redwood B.V.
 • Atos Nederland B.V.
 • Deloitte Consulting B.V.

Perceel 2 - Onderzoek

 • Ernst & Young Accountants LLP
 • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
 • Verdonck, Klooster & Associates B.V.

Perceel 3 - IT Benchmark

 •  Ernst & Young Accountants LLP
 •  PBLQ HEC B.V. in combinatie met Quint Wellington Redwood B.V.
 •  Verdonck, Klooster & Associates B.V.

Perceel 4 - Certificering en audit

 • Deloitte Risk Services B.V.
 • Ernst & Young Accountants LLP
 • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. in combinatie met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en PricewaterhouseCoopers Certification B.V.

Perceel 5 - Innovatie

 • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
 • Mc Holding B.V. (Handelsnaam Thauris)
 • Verdonck, Klooster & Associates B.V.

Perceel 6 - Security

 • Deloitte Risk Services B.V.
 • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. in combinatie met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
 • Sogeti Nederland B.V.

Perceel 7 - Standaardisatie

 • InnoValot B.V.
 • Lost Lemon B.V.
 • Verdonck, Klooster & Associates B.V.

Voor inhuur van tijdelijk ICT-personeel (inspanningsverplichting) heeft Logius een raamovereenkomst tijdelijke ICT-medewerkers. De raamovereenkomst is gesloten voor de periode van 3 oktober 2016 tot en met 3 oktober 2018, met een optie tot verlenging van de overeenkomst met twee keer twaalf maanden. De leveranciers zijn: 

 • Cimsolutions
 • Devoteam
 • Linkit
 • Ordina

Rijksbrede afspraken

Logius is aanbestedingsplichtig en volgt de aanbestedingsregels van de Rijksoverheid.

Logius maakt ook gebruik Rijksbrede contracten: