Main content

Logius levert digitale diensten aan ministeries en bedrijven. Wilt u bijvoorbeeld als organisatie aansluiten op DigiD? Dan moet u dit regelen via Logius. Bekijk welke diensten u bij Logius kunt afnemen.

Logius maakt onder andere gebruik van de volgende (Rijksbrede) raamovereenkomsten zie:

Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarom zullen onze (toekomstige)contracten in lijn en afgestemd zijn met de 'SAFe bij Logius' werkwijze.

Aanbestedingen die specifiek voor Logius zelf zijn, worden door de RIS gefaciliteerd.

Rijksbrede afspraken

Logius is aanbestedingsplichtig en volgt de aanbestedingsregels van de Rijksoverheid.