Main content

De overheid stelt steeds meer informatie en diensten online beschikbaar. Iedereen moet die informatie kunnen vinden en begrijpen. Door toegankelijkheidsstandaarden toe te passen, zorg je ervoor dat mensen met beperkingen overheidsinformatie kunnen raadplegen. En dat is belangrijk, want miljoenen Nederlanders ervaren drempels online.

Tim helpt ons om toegankelijker te denken

Han Zuidweg van Bureau Forum Standaardisatie (BFS) is verheugd over de inzet van Tim in ’t Veld op zijn afdeling. Sinds mei 2020 helpt de bijna blinde ondernemer mee aan een betere toegankelijkheid voor de ruim 3 miljoen mensen met een beperking (350.000 blinden en slechtzienden, 700.000 kleurenblinden, 1.500.000 doven en slechthorenden) Daar komen nog 2,5 miljoen laaggeletterden bij en 850.000 mensen met dyslexie.

Ergo: een aanzienlijk deel van Nederland heeft dus te maken met digitale beperkingen.

 

“En wat veel mensen vergeten is dat je ook tijdelijke beperkingen kunt hebben”, vult Zuidweg aan. “Denk bijvoorbeeld aan een gebroken pols waardoor je je muis niet kunt gebruiken. Of nu met al het thuiswerken, die mensen die in de zon op hun laptop zitten te werken. Als je dan slecht contrast hebt, zie je ook niks.” Wat Zuidweg maar wil zeggen: digitale toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal.

Waar helpt In ’t Veld in de huidige opdracht vooral mee? 
Zuidweg: “We kennen Tim al wat langer en werkten eerder met hem. Onlangs heeft hij de toegankelijkheid van onze websites nog eens bekeken en zei dat ze al een stuk toegankelijker zijn geworden. Daar ben ik blij mee.” De jonge ondernemer heeft de verplichte toegankelijkheidsverklaring gemaakt voor zowel de website van het Forum, als de community website digitaaltoegankelijk.pleio.nl. “Deze toegankelijkheidsverklaring moet in september op alle overheidssites staan. De verklaring moet laten zien in hoeverre de website al voldoet aan de wettelijk verplichte WCAG 2.1 norm, wat er nog moet gebeuren en welk plan je hebt om dat aan te pakken. Je website hoeft op 23 september niet honderd procent toegankelijk te zijn. Die verklaring is de enige verplichting. Daar is heel veel misverstand over.”

We onderzoeken hoe we meer in HTML kunnen publiceren in plaats van PDF

Daarnaast verwerkt Tim de PDF-bestanden op de site van BFS naar een toegankelijkere opmaak.  Zuidweg: “En misschien wel het meest interessante; Tim denkt mee om onze processen zo op orde te krijgen dat we vanaf nu veel meer toegankelijk gaan produceren. Om vooruit te kijken en te onderzoeken hoe we meer in HTML kunnen publiceren in plaats van PDF.”

Met dat doel heeft Zuidweg een inventarisatie gemaakt van de documentstromen op zijn afdeling. “Op basis daarvan gaan we kijken wat we in HTML kunnen doen. Want HTML is beter leesbaar op mobiele apparaten, beter vindbaar voor zoekmachines en gemakkelijker digitaal toegankelijk te maken dan PDF. Daar helpt Tim ons mee.”

Bijkomend voordeel volgens Zuidweg: als BFS eenmaal een goede aanpak heeft kan dat worden opgeschaald naar Logius, en misschien zelfs naar andere overheidsorganisaties.

Lees meer over digitale toegankelijkheid