Zoeken

… Metrokaart voor berichtenverkeer tussen DigiInkoop en Digipoort De metrokaart onder aan deze pagina laat de … alle berichten die door Diginkoop worden uitgewisseld via Digipoort. Het gaat hierbij om zowel de inkomende als … Wanneer een bericht vanuit DigiInkoop wordt aangeboden aan Digipoort, kan het bericht de volgende statussen krijgen: 105 …
… startte kende ik er wel een paar, maar van bijvoorbeeld Digipoort of eHerkenning had ik echt nog nooit gehoord. Het …
… Voorwaarden Digipoort - Voor de koppelvlakken WUS, ebMS, SOAP 2008 De Voorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS / ebMS / SOAP 2008 … die gelden tussen Logius en Afnemers bij het gebruik van Digipoort. Deze voorwaarden zijn geaccepteerd door middel van …
… Voorwaarden e-factureren via Digipoort Addendum bij Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS, ebMS, SOAP2008. De … (Leveranciers) die gebruikmaken van e-factureren via Digipoort. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de …
… Gebruiksvoorwaarden Digipoort - voor de koppelvlakken WUS voor bedrijven, SOAP 2008 De Gebruiksvoorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS voor bedrijven / SOAP … die gelden tussen Logius en Gebruikers bij het gebruik van Digipoort. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. …
… (ePurchase Voorziening, of ePV) en het koppelvlak Digipoort voor berichtuitwisseling. Wanneer een … als Klant gebruik maakt van de ePV, dan zal de ePV via Digipoort berichten uitwisselen met het financiële systeem … 2 - Gerelateerde documenten De Handleiding aansluiten op DigiPoort geeft een overzicht van alle activiteiten die …
… (ePurchase Voorziening, of ePV) en het koppelvlak Digipoort voor berichtuitwisseling. Dit document beschrijft … 2 - Gerelateerde documenten De Handleiding aansluiten op DigiPoort geeft een overzicht van alle activiteiten die … Dit bestaat uit een set aan documenten (zie hieronder) DigiPoort documentatie . Dit betreft documentatie voor het …
… document is de leeswijzer voor de Inhuur-berichten (SETU). DigiPoort De distributie van alle EBF berichten gaat via de DigiPoort . Gerelateerde documenten Deze pagina maakt … in samenhang weergegeven. De Handleiding aansluiten op DigiPoort geeft een overzicht van alle activiteiten die …