Main content

Zowel de diensten van het Standaard Platform (SP) als die van het Centraal Aansluitpunt worden door een eigen team ontwikkeld, geleverd en ondersteund. Wij hebben besloten het voor afnemers duidelijk te maken dat zij óf een dienst van het SP afnemen, óf van het CA.

Wat betekent dit voor afnemers van het CA?

In principe niets. De dienstverlening van de huidige door u afgenomen CA diensten blijven we leveren op het niveau dat u van ons gewend bent. Het heeft ook geen financiële consequenties voor de door u afgenomen diensten.

Op een paar punten worden administratieve aanpassingen doorgevoerd. Dit zijn onder andere:

  • Een bijgewerkte leveringsovereenkomst (indien van toepassing)
  • Een bijgewerkte DAP
  • Facturatie voor de afgenomen CA diensten wordt specifiek (indien van toepassing)

Wat doen wij?

Wij nemen het initiatief en geven aan welke zaken op welk moment door ons aangepast worden.

Nieuw e-mailadres voor servicemanagement

Het e-mailadres voor servicemanagement is gesplitst. Als u een vraag voor de servicemanager van het CA heeft, kunt u mailen naar: servicemanagement-CA@logius.nl.

Planning

Per 1 januari 2022 wordt de splitsing formeel doorgevoerd. Per afnemer geven wij aan wat er wanneer aangepast en/of geactualiseerd wordt. De aanpassingen hebben geen impact op de dienstverlening. Wij streven ernaar alle updates uiterlijk in januari 2022 doorgevoerd te hebben.

Contact met het Centraal Aansluitpunt

Het team van het CA heeft de overstap gemaakt naar het ticketingsysteem van Logius. Dit betekent dat u meldingen over de dienstverlening doet via het algemeen contactformulier. Bestaande TOPdesk meldingen worden nog in en via TOPdesk afgehandeld.

Gerelateerde dienst(en)