• Huidige Waar kunnen we u mee helpen?
  • Contactgegevens
  • Voltooid

Statusbericht

U kunt dit formulier gebruiken als u hulp nodig heeft bij aansluiten, of gebruiken van een van onze diensten. Maar ook als u iets wilt vragen of melden.
U wilt

Statusbericht

Voor vragen over E-factureren kunt u terecht bij de helpdesk E-factureren. Stuur een e-mail naar helpdesk-efactureren@rvo.nl of neem contact op via telefoonnummer 088 042 44 00.

Statusbericht

Voor vragen over Peppol of de Nederlandse Peppolautoriteit kunt u terecht bij de helpdesk van de Nederlandse Peppolautoriteit. U kunt een mail sturen naar operations@peppolautoriteit.nl.

Statusbericht

Voor vragen over eHerkenning kunt u terecht op de website van eHerkenning. Daar vindt u ook contactgegevens.

Statusbericht

Heeft u vagen over ICT-beveiligingsassessment DigiD, zoals het aanleveren van rapportages? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het team dat hierover gaat via DigiDassessment@logius.nl. Vergeet niet om uw aansluitnummer in de mail te zetten.
Responsmeldingen

Statusbericht

Wilt u iets wijzigen bij een dienst die u al afneemt? Gebruik dan een van de speciale wijzigingsformulieren.
Vindt u daar niet wat u zoekt? Gebruik dan de optie 'Hulp bij het gebruiken van een dienst' in dit formulier

Statusbericht

Wilt u een machtiging voor de Belastingdienst intrekken? Gebruik dan het formulier Intrekken of afwijzen machtiging Belastingdienst.
Wilt u contact met Logius over het Machtigingenregister? Dan kunt u dit formulier gebruiken.

Statusbericht

Wilt u iets wijzigen bij DigiD Machtigen? Gebruik dan het wijzigingsformulier DigiD Machtigen

Statusbericht

Vervelend dat u een probleem heeft, of een storing ervaart. We gaan direct met uw melding aan de slag en geven u zo snel mogelijk terugkoppeling.

Statusbericht

Heeft u vragen over inloggen met DigiD, of over MijnOverheid? Dan kunt u terecht bij de DigiD helpdesk. Of bij de Helpdesk van MijnOverheid.

Statusbericht

Let op! Wilt u een storing melden van niet afgeleverde berichten via Digipoort? Vul dan het aanvraagformulier track & trace Digipoort in. Logius kan dan aangeven wat de status van uw bericht(en) is.
Indien Digikoppeling
indien_mijnoverheid
Om welk deel van MijnOverheid gaat het?
Indien Centraal Aansluitpunt
Werkt u in de productie- of testomgeving?
Om welke basisregistratie of voorziening gaat het?
Welk deel van Basisregistratie Adressen en Gebouwen?
Welk deel van Basisregistratie Kadaster?
Welk deel van Basisregistratie Ondergrond?
Welk deel van MijnOverheid Berichtenbox?
Welk deel van KVK Handelsregister?
Welk deel van Omgevingsloket (productie)?
Welk deel van Omgevingsloket (preproductie)?
Welk deel van KRV?
Heeft u recent iets gewijzigd aan de omgeving?
Indien Digipoort
digipoort aanvullende vragen
Werkt u in de productie- of testomgeving?
Selecteer een berichtenstroom
Ja
Certificaten of Cypher
Krijgt u een foutmelding? Geef hier aan welke foutmelding. 
Koppelvlak
Voeg hier indien mogelijk het publieke deel van uw certificaat als zip-file toe.
Slechts één bestand.
500 MB limiet.
Toegestane types: zip.
Voeg hier eventuele netwerk logging toe.
Op welk endpoint van Digipoort probeert u af te leveren?
Wat is uw IP adres?
Voeg hier indien mogelijk uw SOAP bericht als zip-file toe.
Slechts één bestand.
500 MB limiet.
Toegestane types: zip.
Storing of Probleem
Indien Hulp nodig
U wilt (voor het eerst) aansluiten op een dienst. Kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft?
U gebruikt de dienst al. Maar die werkt niet zoals u gewend ben, of het lukt niet meer om hem te gebruiken. Kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft?
Gegevens wijzigen
Welke contactgegevens wilt u wijzigen
Meerdere keuzes mogelijk
Nieuwe contactpersoon
Deze contactpersoon is
Nieuw factuuradres
Nieuw factuuradres
Nieuw postadres
postadres
Contactgegevens of adres toevoegen
Extra adresgegevens
Informatie over diensten
Indien Algemeen contact
Kunt u dit specificeren? U wilt ...

Statusbericht

Lees hoe u een Woo-verzoek kunt indienen bij Logius.
Dit betreft ...
Bestanden toevoegen
Voeg hier eventueel bestanden toe. Bijvoorbeeld een schermafbeelding.
Maximaal 3 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, pdf.