Main content

Op 11 mei 2021 (preproductie) en op 18 mei 2021 (productie) vervangen wij op beide dagen om 8:00 uur de certificaten van de onderstaande endpoints. Maakt u gebruik van onderstaande endpoints voor het ebMS-berichtenverkeer dan moet u actie ondernemen.

Lees deze pagina goed door en voorkom dat uw aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid niet meer werkt.

 • globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
 • globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
 • preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
 • preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

Waarom is deze certificaat-vervanging noodzakelijk?

Logius vervangt de certificaten voor het ebMS-berichtenverkeer op de bovenstaande endpoints. eBMS-berichtenverkeer werkt met een Collaboration Protocol Agreement (CPA) waardoor dit niet alleen een certificaatvervanging betreft, maar ook een aanpassing van de CPA’s. Logius vervangt de certificaten om ervoor te zorgen dat in voorkomende gevallen niet alle afnemers op hetzelfde moment nieuwe CPA’s moeten aanleveren en inladen. Op deze manier spreiden wij de preproductie- en productieaansluitingen over 2 endpoints voor zowel de aansluitingen via Internet als de aansluitingen via Diginetwerk. Zo kan er altijd overgestapt worden van het ene naar het andere endpoint met een minimale onderbreking van de eigen dienstverlening. De nieuwe certificaten voor bovenstaande endpoints zijn geldig tot 11 maart 2024.

Let op! Als u geen of niet op tijd actie onderneemt, werkt uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox na het vervangen van de certificaten niet meer en kan er geen berichtenverkeer meer plaatsvinden.

Wat moet mijn organisatie (of mijn leverancier) doen?

1. Impact bepalen

Wij vragen u om (samen met uw leverancier) de impact van deze certificaatvervanging te bepalen op uw omgeving. 
Het nieuwe certificaat dient voor de voor uw organisatie relevante productie- en preproductie-endpoints te worden geïnstalleerd. 

Let er op dat de hele certificaathiërarchie wordt vertrouwd. Mocht dit nog niet zo zijn, zie dan 'Certificaathiërarchie informatie' onderaan deze pagina. 

Endpoint Link naar certificaat Certificaat type

globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

Certificaat

KPN, G1

globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl

Certificaat

KPN, G1
preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1
preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl Certificaat KPN, G1

2. Keuze maken

 1. Het certificaat en de CPA vervangen.
 2. Overstappen op het alternatieve endpoint.

3. Werkzaamheden plannen 

 • In samenspraak met Logius afstemmen wanneer u overgaat tot uitvoering van werkzaamheden.
 • De benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Planning

 1. Preproductie-omgeving
  De certificaten op de preproductie-omgeving worden op dinsdag 11 mei 2021 (vanaf 08:00 uur) vervangen.
 2. Productie-omgeving
  De certificaten op de productie-omgeving worden op dinsdag 18 mei 2021 (vanaf 08:00 uur) vervangen.
 3. Aanleveren CPA’s door uw organisatie
  - Voor de preproductie-omgeving uiterlijk dinsdag 4 mei 2021
  - Voor de productie-omgeving uiterlijk dinsdag 11 mei 2021
  - CPA’s graag aanleveren via een e-mail naar mijnoverheid@logius.nl
 4. CPA-wissel

  De CPA’s voor GLOBE op de productie-omgeving worden op dinsdag 18 mei 2021 tussen 08:00 uur en 17:00 uur vervangen. Dit betekent dat uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox vanaf 08:00 uur niet beschikbaar is tot het moment dat wij de CPA-wissel voor uw organisatie hebben afgerond. 

  Wij streven ernaar dat alle verbindingen uiterlijk om 17:00 uur weer operationeel zijn. Zodra de werkzaamheden voor uw organisatie zijn afgerond, ontvangt u van ons een bericht.

Het certificaat van uw organisatie verloopt voor 18 mei 2021

Indien het certificaat van uw organisatie verloopt voor 18 mei 2021 dan kunt u het beste van deze gelegenheid gebruik maken om over te stappen naar het 2e endpoint, zie hiervoor de sectie Alternatief hieronder.
Mocht u toch van het huidige endpoint gebruik willen blijven maken, dan dient u (tot 18 mei) voor het aanmaken van de nieuwe CPA's gebruik te maken van andere Digikoppelingen dan vermeld staat in de handleiding, namelijk:

 • MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk_tot18mei2021
 • MijnOverheid_BB_Productie_Internet_tot18mei2021
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk_tot18mei2021
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet_tot18mei2021

Bovenstaande geldt voor zowel het client- als serverdeel.

Bij de certificaatvervanging van 18 mei 2021, wanneer u dan voor een 2e keer in korte tijd CPA's moet aanmaken, aanleveren en inladen, dient u gebruik te maken van de Digikoppelingen zoals vermeld in de handleiding (dezelfde als hierboven vermeld zonder '_tot18mei2021').

De benodigde gegevens

Verbinding 1 via Internet

Omgeving

Preproductie

Productie

Certificaat

preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl

globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl

Endpoint

https://preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML

https://globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML

Server Digikoppeling

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet

IP-adres (van uw organisatie naar Logius)

144.43.241.232

144.43.241.240

IP-adres (van Logius naar uw organisatie)

144.43.240.81

144.43.240.208

Verbinding 1 via DigiNetwerk

Omgeving

Preproductie

Productie

Certificaat

preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

Endpoint

https://preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML

https://globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML

Server Digikoppeling

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk

IP-adres (van uw organisatie naar Logius)

145.21.254.128

145.21.254.136

IP-adres (van Logius naar uw organisatie)

145.21.253.233

145.21.252.40

Alternatief

Doordat onze voorziening is uitgevoerd met dubbele endpoints, kunt u ook direct overstappen naar het 2e endpoint. Het certificaat op het 2e endpoint is geldig tot juli 2022. U hoeft dan niet te wachten totdat Logius de certificaatwissel heeft doorgevoerd op het 1e endpoint. Hiervoor dient u evengoed een nieuw CPA aan te leveren. Hieronder vindt u de gegevens van ons 2e endpoint.

Verbinding 2 via internet

Omgeving

Preproductie

Productie

Certificaat

preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl

globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl

Endpoint

https://preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML

https://globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML

Server Digikoppeling

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet

IP-adres (van uw organisatie naar Logius)

144.43.241.237

144.43.241.245

IP-adres (van Logius naar uw organisatie)

144.43.240.81

144.43.240.208

Verbinding 2 via DigiNetwerk

Omgeving

Preproductie

Productie

Certificaat

preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl

Endpoint

https://preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML

https://globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML

Server Digikoppeling

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk

Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk

IP-adres (van uw organisatie naar Logius)

145.21.254.132

145.21.254.140

IP-adres (van Logius naar uw organisatie)

145.21.253.233

145.21.252.40

Let op: indien u wisselt van endpoint is het wellicht ook nodig om de instellingen van uw firewall aan te passen. Neem hiervoor contact op met uw ICT-afdeling of ICT-leverancier.

Certificaathiërarchie informatie

De door GLOBE gebruikte certificaten zijn uitgegeven onder de G1 private root van PKIoverheid. Indien u deze nog niet heeft opgenomen, dient u niet alleen het certificaat van GLOBE op te nemen, maar de gehele hiërarchie:

G1 Link Certificaat type
KPN PKIoverheid Private Services CA - G1 Certificaat (CER | 2 kB) KPN, G1

QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1

Certificaat (CER | 8 kB)

Quovadis, G1

Staat der Nederlanden Private Services CA - G1

Certificaat (CER | 1 kB)

G1

Staat der Nederlanden Private Root CA - G1

Certificaat (CER | 1 kB)

G1

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Logius via het contactformulier op de website of een e-mail sturen naar mijnoverheid@logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)