Main content

De tarieven voor Logius dienstverlening blijven in 2022 nagenoeg gelijk. Daarmee houden we de digitale overheid (ook financieel) aantrekkelijk voor onze afnemers. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de eigenaar van Logius.

Voor DigiD en MijnOverheid Berichtenbox zijn de tarieven in 2022 gelijk aan de huidige tarieven. Bij DigiD Machtigen stijgt de prijs per gebruikte machtiging, omdat afnemers verwachten hier minder gebruik van te maken dan eerder voorzien. De kosten van Digipoort zijn aangepast aan het nieuwe scenario voor de herbouw zoals overeengekomen met de afnemers. Daarnaast is er een kleine stijging van 1% bij ‘Overige niet transactiegerichte voorzieningen’. Dit komt vooral door inflatie-effecten.

Voorschottarieven in 2022

Transactiegerichte voorzieningen

  • DigiD: € 0,13 per succesvolle authenticatie
  • DigiD Machtigen: € 0,88 per gebruikte machtiging
  • MijnOverheid Berichtenbox: € 0,32 per verwerkt bericht

Tarief met een verdeelsleutel

  • Digipoort € 39,7 miljoen
  • Overige niet transactie gerichte voorzieningen € 31,9 miljoen (inclusief MijnOverheid-Gegevens)

Voorschot en eindafrekening

Een organisatie betaalt ieder jaar een voorschotfactuur. Dit voorschot is gebaseerd op de aangeleverde verbruiksprognose of het historisch verbruik. In het jaar daarop volgt een eindfactuur. Daarop staat het werkelijk verbruik en het definitieve bedrag.

Ontwikkelingen en toenemende eisen

Privacy, veiligheid en inclusiviteit van de dienstverlening worden steeds belangrijker en stellen continu hogere eisen aan onze dienstverlening. Ook is ons product- en dienstenportfolio uitgebreid met bijvoorbeeld het Standaard Platform (SP) en de ondersteuning van het Peppol-afsprakenstelsel. Daarnaast is het aantal verschijningsvormen toegenomen: naast web worden ook apps vaker ingezet binnen digitale overheid. En vanzelfsprekend heeft ook de COVID-19 pandemie impact op het gebruik van de digitale dienstverlening die Logius faciliteert. Zo hebben bijvoorbeeld meer burgers ingelogd met DigiD om bijvoorbeeld een test of vaccinatie afspraak te maken.

Logius slaagt er succesvol in om – ook met deze ontwikkelingen en toenemende eisen – de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening blijvend op vereist niveau te houden, voor een nagenoeg gelijkblijvende prijs.

Meer informatie

Meer weten over de tarieven? Bekijk dan de informatie over doorbelasting en tarieven.

 

Gerelateerde dienst(en)