Main content

In juli van dit jaar startte de verificatiefase van de aanbestedingen voor de Infrastructuur diensten & SIEM/SOC. Volgens planning is deze verificatiefase begin november succesvol afgerond en is de gunning op 10 november definitief geworden.

Voor Infrastructuurdiensten is Solvinity B.V. de nieuwe leverancier en voor SIEM/SOC is dat Deloitte Risk Advisory B.V. Beide contracten zijn afgesloten voor vier jaar, met een optie van nogmaals twee maal twee jaar. Met deze nieuwe contracten investeert Logius in een toekomstvaste en flexibele digitale overheid, die voorbereid is op de modernste technologieën.