Main content

Actueel

Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd

07-02-2018
Vandaag is het overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter.

Logius en VNG Realisatie tekenen samenwerking voor aansluiting GGI-Netwerk op Diginetwerk

25-01-2018
Maandag 15 januari hebben Logius en VNG een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee zij afspreken dat GGI-Netwerk onderdeel wordt van het afsprakenstelsel Diginetwerk.

Besluit Nationaal Beraad tariefstructuur doorbelasting MijnOverheid, DigiD en Digipoort

05-10-2017
De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari doorbelast op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur.

Toegang verkregen tot MijnOverheid door phishing

29-09-2016
Vorige week vrijdag 22 juni zijn er door burgers valse MijnOverheid e-mails ontvangen.