Main content

Het Centraal Aansluitpunt (CA) is het koppelpunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties. Het gaat uit van het principe ‘eenmalig aansluiten, meervoudig gebruiken’. Na eenmalig het aansluitproces doorlopen te hebben, kunt u meerdere koppelingen gebruiken.

Dit maakt het mogelijk om veilig en laagdrempelig aan te sluiten op Basisregistraties. Ook kunt u via het Centraal Aansluitpunt gegevens uitwisselen met overige systemen en partijen. En bijvoorbeeld de koppeling met eHerkenning regelen.

Hoe werkt het?

Het Centraal Aansluitpunt heeft koppelingen met onder andere basisregistraties, landelijke voorzieningen en andere voorzieningen van Logius. Met een technische aansluiting op het CA kunt u al deze koppelingen afnemen. Het CA biedt daarbij alleen systeem-naar-systeem koppelingen, waarbij het ene systeem de bron is voor de koppelingen en het andere systeem de informatie ontvangt en toont. Meestal zal dit een (computer)systeem zijn dat u al gebruikt. 

Voor wie is het Centraal Aansluitpunt?

Het Centraal Aansluitpunt is van de overheid, voor de overheid en door de overheid. Vrijwel alle overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak kunnen aansluiten op het Centraal Aansluitpunt.

Waarmee kunt u koppelen?

In onderstaand overzicht ziet u met welke voorzieningen u kunt koppelen via het Centraal Aansluitpunt, en welke koppelingen we voor deze voorzieningen op dit moment standaard aanbieden. Wilt u aansluiten op een andere voorziening, of een koppeling van ons afnemen die hier niet genoemd wordt, neem dan contact met ons op voor een offerte om dit te realiseren en u aan te sluiten.

Aangesloten basisregistraties en andere voorzieningen

Op dit moment kunt u via het Centraal Aansluitpunt gebruik maken van koppelingen met de volgende voorzieningen:

Van de basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BAG API Individuele Bevragingen: het bevragen van de BAG via verschillende zoekingangen
 • BAG Extract 2.0 Mutaties: het geautomatiseerd ophalen van de wijzigingen in de landelijke voorziening BAG

Wilt u een ander BAG product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BAG en de BAG producten.

Van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontsluiten wij via PDOK de volgende producten:

 • BGT Standaard: het ophalen van de digitale grootschalige basiskaart van Nederland met alle fysieke objecten

Wilt u een ander BGT product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BGT en de BGT producten.

Van de Basisregistratie Kadaster (BRK) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BRK Bevragen: het opvragen van actuele informatie van objecten
 • KIK Inzage: het raadplegen van actuele informatie over objecten, subjecten en rechten

Wilt u een ander BRK product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BRK en de BRK producten.

Van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ontsluiten wij de volgende producten:

 • BRO Uitgifte API: het volledig geautomatiseerd gegevens opvragen uit de BRO.
 • Bronhouderportaal BRO API: het volledig geautomatiseerd brondocumenten aanleveren aan het Bronhouderportaal

Wilt u een ander BRO product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Basisregistratie ondergrond vindt u meer informatie over de BRO en de BRO producten.

Van de Basisregistratie Personen (BRP) ontsluiten wij de volgende services:

 • GBA-V: het online bevragen van een set persoonsgegevens vanuit de GBA-V, welke samen met de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) de BRP vormt.

Wilt u een ander BRP product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vindt u meer informatie over de BRP.

Van de Basisregistratie Topografie (BRT) ontsluiten wij via PDOK de volgende producten:

 • BRT Achtergrondkaart: het ophalen van de digitale achtergrondkaart van Nederland

Wilt u een ander BRT product afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij het Kadaster vindt u meer informatie over de BRT en de BRT producten.

Van de Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN) ontsluiten wij de volgende diensten:

 • 24: Verificatie van identiteitsdocumenten: het raadplegen van registers met identiteitsdocumenten op basis van een verificatievraag

Wilt u een andere BV BSN dienst afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vindt u meer informatie over de BV BSN en de BV BSN diensten.

Van de MijnOverheid Berichtenbox / Berichtenbox voor Burgers ontsluiten wij de volgende diensten:

 • Berichten verwerkservice: het versturen van een bericht naar de Berichtenbox van een burger
 • AbonnementService: het controleren of een burger een geactiveerde Berichtenbox heeft en aangegeven heeft daarin berichten te willen ontvangen van uw organisatie

Hiermee heeft u via het Centraal Aansluitpunt een Digikoppeling aansluiting, wat de technische aansluiting op MijnOverheid vereenvoudigt. Bekijk meer informatie over MijnOverheid en de Berichtenbox voor burgers.

Van de berichtenstromen die via Digipoort verwerkt kunnen worden ontsluiten wij de volgende:

 • E-factureren en DigiInkoop: het uitwisselen van factuur- en/of inkoopgegevens via de Digipoort koppelvlakken WUS of ebMS

Hiermee heeft u via het Centraal Aansluitpunt een Digikoppeling koppelvlak waarmee u kunt koppelen met Digipoort, wat de technische aansluiting op Digipoort vereenvoudigt. Wilt u een andere berichtenstroom via Digipoort laten verwerken, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Bekijk meer informatie over Digipoort en de verschillende berichtenstromen en koppelvlakken.

Van het Handelsregister ontsluiten wij de volgende diensten:

 • KVK Dataservice: het ophalen van gegevens van een organisatie, een rechtspersoon, maatschappelijke activiteiten of een vestiging op basis van het identificerende nummer
 • KVK API: het zoeken naar bedrijven met KVK-nummer, RSIN, vestigingsnummer, handelsnaam, straatnaam en plaats, en het vervolgens ophalen van basisgegevens of vestigingsgegevens.

Wilt u een ander product van het Handelsregister afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bij KVK vindt u meer informatie over het Handelsregister, de KVK Dataservice en de KVK API’s

Van het Omgevingsloket ontsluiten wij het huidige Omgevingsloket Online (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO). Van het huidige OLO ontsluiten wij de dienst:

 • Webservices Omgevingsloket: het geautomatiseerd berichten verzenden en ontvangen via Omgevingsloket Online

Bekijk meer informatie over Omgevingsloket Online.

Van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staan tot 2022 nog geen koppelingen in productie. Op dit moment ontsluiten wij op onze preproductie omgeving wel al API's voor de onderdelen:

 • Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM): het ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen of de afhandeling hiervan bij een behandeldienst beleggen.

Wilt u API's voor andere onderdelen van DSO gebruiken, neem dan contact met ons op voor een offerte. Bekijk meer informatie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Inlogmiddelen

Op dit moment kunt u via het Centraal Aansluitpunt gebruik maken van de volgende inlogmiddelen.

Met deze dienst heeft u via het Centraal Aansluitpunt een technische aansluiting op eHerkenning, waarmee u als overheidsorganisatie makkelijker aansluit op eHerkenning om uw klanten in te laten loggen op uw applicatie. U moet hiervoor wel nog een contract afsluiten met een erkende eHerkenningsmakelaar. Bekijk meer informatie over eHerkenning

Andere inlogmiddelen

Wilt u een ander inlogmiddel van ons afnemen, zoals DigiD of eIDAS, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.