Main content

Wat doet Logius?

Logius ontwikkelt de architectuur van Diginetwerk en stelt als regievoerder van het afsprakenstelsel Diginetwerk aansluitvoorwaarden op. Met de aansluitvoorwaarden en de overeenkomsten worden alle aangesloten organisaties en de koppelnetwerkaanbieders gehouden aan de gestelde eisen om de goede en veilige werking van Diginetwerk te waarborgen.

Wat doet de koppelnetwerkaanbieder?

De koppelnetwerkaanbieder zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, capaciteit, continuïteit en beveiliging van de aansluiting op Diginetwerk. Dit is onderdeel van de overeenkomst die u afsluit met de koppelnetwerkaanbieder. De Aansluitvoorwaarden KPS en de ondertekende Aansluitvoorwaarden Diginetwerk maken ook onderdeel uit van deze overeenkomst. Bent u eenmaal op Diginetwerk aangesloten, dan kunt u met vragen, meldingen, storingen en klachten terecht bij de helpdesk van de koppelnetwerkaanbieder waar u de aansluiting op Diginetwerk afneemt. 

Wat doet uzelf?

De aangesloten organisaties en de koppelnetwerken zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en de verantwoording hierover.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.