DigiToegankelijk

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Niet alleen gebouwen en bijvoorbeeld het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites en -webapps. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor de (semi-)overheid.

Voordelen

Door aan de toegankelijkheidseisen te voldoen zorgt u dat iedereen toegang heeft tot uw digitale informatie. Een website die toegankelijk is scoort ook beter op de volgende punten:

  • Gebruiksvriendelijkheid: het gemak waarmee bezoekers de website kunnen gebruiken, los van technologische of persoonlijke beperkingen.
  • Vindbaarheid: de vindbaarheid van de website in zoekmachines, maar ook de vindbaarheid van informatie als je gebruikmaakt van hulpmiddelen zoals voorleessoftware. Als de website zonder opmaak en interactie nog steeds begrijpelijk is, komt dat de vindbaarheid enorm ten goede.
  • Compatibiliteit: de mate waarin de website te gebruiken is in diverse browsers en op verschillende platformen, op mobiele telefoons en tablets.
  • Bereik: de ondersteuning van een zo groot mogelijke doelgroep, inclusief bezoekers met een beperking en bezoekers die verouderde technologie of software gebruiken.
  • Duurzaamheid: de mate waarin een website aangepast en onderhouden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig veranderen van de vormgeving van de website.

Verplicht

Het toepassen van de richtlijnen van DigiToegankelijk is verplicht voor de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en onderwijs- & zorginstellingen.

Overheidsorganisaties moeten ook een toegankelijkheidsverklaring op de website of webapp plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website of webapp al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen.

Meer informatie

De richtlijnen van DigiToegankelijk helpen bij het toegankelijk ontwerpen, bouwen en beheren van websites en webapps. Ze zijn gelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze specificatie geldt wereldwijd als de norm voor webtoegankelijkheid.

U heeft met de richtlijnen van DigiToegankelijk een goed referentiemiddel om een geschikte leverancier te selecteren bij aanbestedingen.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op Digitoegankelijk.nl.