Main content

De juiste zorg op de juiste plek, vereist ook de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Dat zegt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat vergt digitalisering. Daarom neemt Roozendaal deel aan de Programmeringsraad van Logius. In deze raad overleggen opdrachtgevers van Logius vanuit verschillende sectoren over de digitale voorzieningen voor Nederland.

Zorg op de juiste plek dankzij digitalisering

Eén van de sectoren die vertegenwoordigd zijn in de Programmeringsraad van Logius, is de zorg. De Nederlandse zorgsector kreeg van de regering ruim 400 miljoen euro om versneld te digitaliseren. Want door digitalisering kan zorg op de juiste plek worden gegeven, bijvoorbeeld in de eigen woonkamer. “Het geeft mensen regie over hun eigen gezondheid”, zegt Roozendaal. “Denk aan mensen met trombose. Patiënten zijn vaak boven de 60. Als zij thuis hun metingen doen, hoeven ze minder vaak naar de kliniek. Dat scheelt veel reizen voor deze mensen.” Voorwaarde hiervoor is wel dat zorggegevens veilig worden gedeeld. Patiënten moeten zich digitaal kunnen identificeren om veilig in te loggen bij het ziekenhuis via DigiD of DigiD Machtigen. “Daarbij hebben we Logius nodig.”

Inbreng van verschillende sectoren

In de Programmeringsraad bespreekt Roozendaal met Logius en collega’s uit verschillende sectoren hoe digitale voorzieningen Nederland verder kunnen brengen. De raad bestaat sinds eind 2017 en is een gezamenlijk overleg van alle opdrachtgevers van Logius. Met de ontwikkeling van de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeterkwamen de digitale overheid en de generieke digitale infrastructuur (GDI), waarop diensten als DigiD en MijnOverheid draaien, in een nieuwe fase.

Over eigen belang heen stappen

In het begin ging het vaak over geld, blikt Roozendaal terug. “Het gebruik van de voorzieningen van Logius wordt sinds een tijdje namelijk doorbelast. Maar die kosten ontmoedigen ons absoluut niet om gebruik te maken van de voorzieningen van Logius”, stelt Roozendaal. “Het gaat niet om je eigen belang. We willen juist dat meer burgers op een veilige manier toegang krijgen tot hun zorggegevens. Uiteindelijk betalen we alle voorzieningen samen, voor heel Nederland.”

Het gaat niet om je eigen belang; we willen dat burgers veilig toegang krijgen tot hun zorggegevens.

Samen naar wendbaarheid en klantgerichtheid

“Ik ben blij dat het gesprek inmiddels ook over de inhoud wordt gevoerd”, zegt Roozendaal. “We zitten met alle belangrijke sectoren bij elkaar in de Programmeringsraad en kunnen prioriteiten stellen voor de digitalisering. Dat is nieuw. Samen kunnen we bepalen welke belangrijke dingen we eerst realiseren voor burgers. Ik vind het bijzonder dat ik aan dat gesprek deelneem. Want ik wens Logius toe dat ze zo wendbaar en klantgericht wordt dat we kunnen doen wat Nederland nodig heeft. Gelukkig begint het vertrouwen en de samenwerking te ontstaan, want we moeten het echt gezamenlijk doen.”

Meer weten?

De sturing van de digitale overheid kent verschillende overleggen. De Programmeringsraad Logius is daar één van. Meer weten? Kijk op de website van Logius.