Main content

Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Een standaard is een afspraak over informatie of een proces. Als computersystemen gegevens uitwisselen, dan moeten zij die afspraken of processen hanteren. Doen ze dat niet, dan kunnen er fouten ontstaan, kan het systeem misbruikt worden of wordt verkeerde data overgenomen. De overheid is verplicht om open standaarden, die relevant zijn voor hun project, uit te vragen bij het inkopen van ICT-diensten en software.

Jaarlijkse monitor open standaarden

Lege waarden in de tabel betekenen dat de betreffende standaard niet relevant is voor de voorziening of dienst.

Voorziening Ades Baseline Profiles BWB DKIM DMARC DNSSEC Digikoppeling 2.0 HTTPS en HSTS IPv4 en IPv6 NEN-ISO/IEC 27001/27002 NLCIUS OWMS Open Api Specifications PDF 1.7, PDF/A-1 of PDF/A-2 SAML SETU SKOS SPF STARTTLS en DANE Standaard TLS XBRL
Stelselcatalogus   Ja   Ja Ja   Ja           Ja     Ja     Status    
Stelsel Electronische Toegangsdiensten     Ja Gepland Ja   Ja Ja Ja       Ja Ja     Ja Ja Status Ja  
Samenwerkende Catalogi       Ja     Ja Ja     Ja Ja         Ja   Status Ja  
MijnOverheid     Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja     Ja Ja Ja     Ja Ja Status Ja  
Digilevering     Ja Ja Ja Ja Ja                   Ja   Status    
DigiInkoop     Ja Ja Ja   Ja   Ja       Ja   Ja   Ja   Status Ja  
eFactureren                                     Status    
Digipoort     Ja Gepland Gepland Ja Ja   Ja           Ja   Gepland   Status Ja Ja
DigiD Machtigen       Ja Ja Deels Ja Ja Ja       Ja Deels     Ja   Status Ja  
Digimelding     Gepland Gepland Ja   Ja                   Gepland   Status    
Diginetwerk         Gepland     Gepland Ja                   Status    
PKIoverheid       Ja Ja   Deels Gepland Ja   Ja   Ja           Status Ja  
SBR Ja       Ja     Deels         Ja       Ja   Status    
DigiD     Ja Ja Ja   Ja Ja Ja         Ja     Ja Gepland Status Ja